Onsdag den 13 februari 2019

Kammarens talarlista 2019-02-13 00:00:00

Onsdagen den 13 februari 2019

Kl.

09.00

Utrikespolitisk debatt

______________________________________________________________________________

Nr

1

Utrikespolitisk debatt

Debattregler

Den utrikespolitiska debatten är uppdelad i två delar – först en inledande del med utrikesministern och partiföreträdare, därefter en andra del med övriga talare som önskar få ordet.

Partiföreträdare
Utrikesministern inleder debatten med att presentera regeringens utrikespolitiska deklaration, anförandet får ta högst 20 minuter. På anförandet föreligger fri replikrätt. Därefter följer anföranden från övriga partier i storleksordning. Oppositionspartierna har rätt till ett anförande på högst 8 minuter och partiföreträdaren för Miljöpartiet har rätt till ett anförande på högst6 minuter.

Anföranden hålls i talarstolen ochrepliker tas i talarstolarna framför podiet.
På samtliga anföranden föreligger fri replikrätt (partierna i storleksordning).
Duellmetoden tillämpas med repliker på högst 2 respektive 1 minut.

Tid för anförande

1

Utrikesminister Margot Wallström (S)

20

2

Hans Wallmark (M)

8

3

Markus Wiechel (SD)

8

4

Kerstin Lundgren (C)

8

5

Håkan Svenneling (V)

8

6

Lars Adaktusson (KD)

8

7

Fredrik Malm (L)

8

8

Janine Alm Ericson (MP)

6

Uppskattad tid är cirka 4 timmar

1

Utrikespolitisk debatt (forts.)

Debattregler

Övriga talare
Efter den inledande debatten får övriga anmälda talare ordet om högst sex minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt. Alla ledamöter och statsråd som finns i kammaren kan begära replik även om de inte hållit huvudanförande eller inte ens står på talarlistan. En talare kan få ordet två gånger i ett replikskifte och varje replik får omfatta högst 1 minut.

Övriga talare

Tid till förfogande 6 min

1

Kenneth G Forslund (S)

6

2

Hans Rothenberg (M)

6

3

Björn Söder (SD)

6

4

Magnus Ek (C)

6

5

Yasmine Posio (V)

6

6

Robert Halef (KD)

6

7

Joar Forssell (L)

6

8

Olle Thorell (S)

6

9

Magdalena Schröder (M)

6

10

Ludvig Aspling (SD)

6

11

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

12

Allan Widman (L)

6

13

Pyry Niemi (S)

6

14

Pål Jonson (M)

6

15

Lars Andersson (SD)

6

16

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

17

Aylin Fazelian (S)

6

18

Ann-Sofie Alm (M)

6

19

Tobias Andersson (SD)

6

20

Anders Österberg (S)

6

21

Sara Seppälä (SD)

6

22

Jamal El-Haj (S)

6

23

Julia Kronlid (SD)

6

24

Thomas Hammarberg (S)

6

25

Kadir Kasirga (S)

6

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.