Onsdag den 13 november 2019

Talarlista 2019/20:20191113

Onsdagen den 13 november 2019

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

1

EU-politisk partiledardebatt

Debattregler

Statsministern inleder debatten med att redogöra för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Detta anförande får ta högst 15 minuter. På anförandet föreligger replikrätt.

Därefter följer anföranden från övriga partier i storleksordning. Partiföreträdare för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har rätt till ett anförande på högst 7 minuter och partiföreträdaren förMiljöpartiet har rätt till ett anförande på högst5 minuter. På samtliga anföranden föreligger det replikrätt, partierna i storleksordning. Duellmetoden tillämpas med replikrätt på högst 2 minuter respektive 1 minut.

Anföranden hålls i talarstolen och repliker tas i talarstolarna framför podiet.

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

15

2

Ulf Kristersson (M)

7

3

Jimmie Åkesson (SD)

7

4

Annie Lööf (C)

7

5

Jonas Sjöstedt (V)

7

6

Ebba Busch Thor (KD)

7

7

Johan Pehrson (L)

7

8

Isabella Lövin (MP)

5

14

Finansutskottets betänkande FiU13

Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

____

____

0.00

0.00

15

Finansutskottets betänkande FiU12

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

1

Ingemar Nilsson (S)

5

2

Mattias Karlsson i Luleå (M)

5

3

Ulla Andersson (V)

5

4

Karolina Skog (MP)

5

____

____

0.20

0.20

16

Finansutskottets betänkande FiU14

En effektivare flytträtt av försäkringssparande

1

Ingemar Nilsson (S)

6

2

Mattias Karlsson i Luleå (M)

8

3

Dennis Dioukarev (SD)

6

4

Ulla Andersson (V)

6

5

Karolina Skog (MP)

5

____

____

0.31

0.51

17

Finansutskottets betänkande FiU17

Köp på saklig grund

____

____

0.00

0.51

18

Näringsutskottets betänkande NU8

Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland

____

____

0.00

0.51

19

Civilutskottets betänkande CU3

Byggnaders energiprestanda

____

____

0.00

0.51

20

Skatteutskottets betänkande SkU4

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

____

____

0.00

0.51

21

Skatteutskottets betänkande SkU6

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

1

Anna Vikström (S)

6

2

Boriana Åberg (M)

6

3

Hampus Hagman (KD)

4

____

____

0.16

1.07

22

Justitieutskottets betänkande JuU4

Straffet för mord

1

Gustaf Lantz (S)

8

2

Adam Marttinen (SD)

8

3

Linda Westerlund Snecker (V)

6

4

Rasmus Ling (MP)

8

5

Johan Forssell (M)

8

6

Johan Hedin (C)

6

7

Andreas Carlson (KD)

8

8

Johan Pehrson (L)

6

____

____

0.58

2.05

23

Justitieutskottets betänkande JuU5

Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

1

Linda Westerlund Snecker (V)

6

2

Petter Löberg (S)

6

3

Ellen Juntti (M)

6

4

Adam Marttinen (SD)

6

5

Johan Hedin (C)

4

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Johan Pehrson (L)

8

8

Rasmus Ling (MP)

4

____

____

0.46

2.51

24

Justitieutskottets betänkande JuU7

Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

1

Linda Westerlund Snecker (V)

6

2

Maria Strömkvist (S)

6

3

Magdalena Schröder (M)

6

4

Adam Marttinen (SD)

6

5

Helena Vilhelmsson (C)

6

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Johan Pehrson (L)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.50

3.41

25

Justitieutskottets betänkande JuU11

Förlängda möjligheter för migrations-domstolarna att överlämna mål

____

____

0.00

3.41

Totalt anmäld tid 3 tim. 41 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.