Onsdag den 14 april 2021

Kammarens talarlista 2021-04-14 00:00:00

Onsdagen den 14 april 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

29

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU18

Arbetskraftsinvandring

1

Maria Malmer Stenergard (M)

8

2

Jennie Åfeldt (SD)

6

3

Christina Höj Larsen (V)

8

4

Hans Eklind (KD)

8

5

Fredrik Malm (L)

8

6

Carina Ohlsson (S)

8

7

Jonny Cato (C)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

1.00

1.00

30

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU20

Migration och asylpolitik

1

Arin Karapet (M)

8

2

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

8

3

Christina Höj Larsen (V)

8

4

Hans Eklind (KD)

8

5

Fredrik Malm (L)

8

6

Carina Ohlsson (S)

8

7

Jonny Cato (C)

8

8

Rasmus Ling (MP)

8

____

____

1.04

2.04

31

Skatteutskottets betänkande SkU36

Anpassning av lagen om omställningsstöd

____

____

0.00

2.04

32

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU8

Arbetsrätt

1

Mats Green (M)

8

2

Magnus Persson (SD)

6

3

Alireza Akhondi (C)

8

4

Ali Esbati (V)

8

5

Michael Anefur (KD)

8

6

Maria Nilsson (L)

8

7

Anna Johansson (S)

8

8

Leila Ali-Elmi (MP)

8

9

Martin Ådahl (C)

8

____

____

1.10

3.14

33

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU9

Integration

1

Mats Green (M)

8

2

Ludvig Aspling (SD)

8

3

Alireza Akhondi (C)

8

4

Ciczie Weidby (V)

8

5

Sofia Damm (KD)

6

6

Malin Danielsson (L)

8

7

Johanna Haraldsson (S)

8

8

Leila Ali-Elmi (MP)

8

9

Martin Ådahl (C)

6

____

____

1.08

4.22

34

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU10

Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

1

Josefin Malmqvist (M)

6

2

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

8

3

Alireza Akhondi (C)

8

4

Ciczie Weidby (V)

8

5

Sofia Damm (KD)

6

6

Malin Danielsson (L)

8

7

Annika Strandhäll (S)

8

8

Annika Hirvonen (MP)

8

____

____

1.00

5.22

35

Utbildningsutskottets betänkande UbU12

Grundläggande om utbildning

1

Noria Manouchi (M)

8

2

Jörgen Grubb (SD)

8

3

Niels Paarup-Petersen (C)

8

4

Daniel Riazat (V)

8

5

Christian Carlsson (KD)

6

6

Roger Haddad (L)

6

7

Tomas Kronståhl (S)

8

8

Annika Hirvonen (MP)

8

____

____

1.00

6.22

36

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU14

Kemikaliepolitik

1

Betty Malmberg (M)

8

2

Yasmine Eriksson (SD)

8

3

Magnus Ek (C)

8

4

Kjell-Arne Ottosson (KD)

6

5

Nina Lundström (L)

8

6

Marlene Burwick (S)

8

7

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

0.54

7.16

Totalt anmäld tid 7 tim. 16 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.