Onsdag den 14 oktober 2020

Talarlista 2020/21:20201014

Onsdagen den 14 oktober 2020

Kl.

09.00

Val

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

29

Skatteutskottets utlåtande SkU15

Granskning av meddelande om en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin

____

____

0.00

0.00

30

Försvarsutskottets betänkande FöU2

Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer

1

Alexandra Anstrell (M)

5

2

Kalle Olsson (S)

5

____

____

0.10

0.10

Totalt anmäld tid 0 tim. 10 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.