Onsdag den 15 maj 2019

Talarlista 2018/19:20190515

Onsdagen den 15 maj 2019

Kl.

09.00

Val

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

14

Civilutskottets betänkande CU16

Nya EU-regler om aktieägares rättigheter

1

David Josefsson (M)

6

2

Mikael Eskilandersson (SD)

6

3

Ola Johansson (C)

6

4

Ola Möller (S)

6

____

____

0.24

0.24

15

Konstitutionsutskottets betänkande KU29

Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

1

Jörgen Berglund (M)

4

2

Mikael Strandman (SD)

8

3

Linda Ylivainio (C)

4

4

Tuve Skånberg (KD)

6

5

Ida Karkiainen (S)

8

6

Mia Sydow Mölleby (V)

6

7

Joar Forssell (L)

6

8

Jonas Eriksson (MP)

4

____

____

0.46

1.10

16

Konstitutionsutskottets betänkande KU28

Offentlig förvaltning

1

Karin Enström (M)

6

2

Per-Arne Håkansson (S)

6

3

Fredrik Lindahl (SD)

6

4

Linda Ylivainio (C)

4

5

Tuve Skånberg (KD)

6

6

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.34

1.44

17

Konstitutionsutskottets betänkande KU30

Författningsfrågor

1

Karin Enström (M)

6

2

Per Söderlund (SD)

6

3

Linda Ylivainio (C)

4

4

Mia Sydow Mölleby (V)

6

5

Joar Forssell (L)

6

6

Hans Ekström (S)

6

7

Tuve Skånberg (KD)

6

8

Björn Söder (SD)

6

____

____

0.46

2.30

18

Konstitutionsutskottets betänkande KU22

Riksdagens arbetsformer

1

Matheus Enholm (SD)

4

2

Mia Sydow Mölleby (V)

6

3

Joar Forssell (L)

6

4

Hans Ekström (S)

4

5

Erik Ottoson (M)

4

6

Björn Söder (SD)

6

____

____

0.30

3.00

19

Konstitutionsutskottets betänkande KU34

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

____

____

0.00

3.00

20

Konstitutionsutskottets betänkande KU36

Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag

____

____

0.00

3.00

21

Justitieutskottets betänkande JuU23

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

1

Adam Marttinen (SD)

6

2

Linda Westerlund Snecker (V)

6

3

Gustaf Lantz (S)

6

4

Louise Meijer (M)

6

5

Helena Vilhelmsson (C)

6

6

Juno Blom (L)

8

____

____

0.38

3.38

22

Justitieutskottets betänkande JuU25

Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

1

Josefin Malmqvist (M)

8

2

Adam Marttinen (SD)

6

3

Helena Vilhelmsson (C)

8

4

Linda Westerlund Snecker (V)

6

5

Ingemar Kihlström (KD)

6

6

Juno Blom (L)

8

7

Carina Ödebrink (S)

6

8

Rasmus Ling (MP)

4

____

____

0.52

4.30

23

Justitieutskottets betänkande JuU24

Skärpt straff för subventionsmissbruk

____

____

0.00

4.30

24

Skatteutskottets betänkande SkU18

Avskaffad särskild löneskatt för äldre

1

Jörgen Berglund (M)

6

2

Eric Westroth (SD)

6

3

Tony Haddou (V)

6

4

Hampus Hagman (KD)

6

5

Sultan Kayhan (S)

6

6

Helena Vilhelmsson (C)

6

7

Joar Forssell (L)

6

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

0.48

5.18

25

Utrikesutskottets betänkande UU10

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

1

Hans Rothenberg (M)

8

2

Lars Andersson (SD)

8

3

Kerstin Lundgren (C)

6

4

Håkan Svenneling (V)

8

5

Lars Adaktusson (KD)

8

6

Fredrik Malm (L)

6

7

Aylin Fazelian (S)

8

8

Statsrådet Hans Dahlgren (S)

10

9

Markus Wiechel (SD)

6

10

Yasmine Posio (V)

6

11

Ludvig Aspling (SD)

8

____

____

1.22

6.40

Totalt anmäld tid 6 tim. 40 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.