Onsdag den 15 november 2017

Kammarens talarlista 2017-11-15 00:00:00

Onsdagen den 15 november 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

28

Konstitutionsutskottets betänkande KU13

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

1

Jonas Millard (SD)

8

2

Veronica Lindholm (S)

4

3

Marta Obminska (M)

6

4

Agneta Börjesson (MP)

6

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

3

6

Mia Sydow Mölleby (V)

6

____

____

0.33

0.33

29

Konstitutionsutskottets betänkande KU3

Några frågor om offentlighet och sekretess

1

Fredrik Eriksson (SD)

6

2

Mia Sydow Mölleby (V)

6

3

Laila Naraghi (S)

6

4

Marta Obminska (M)

6

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

3

6

Tina Acketoft (L)

6

____

____

0.33

1.06

30

Konstitutionsutskottets betänkande KU4

Kriminalvårdssekretess

____

____

0.00

1.06

31

Konstitutionsutskottets betänkande KU8

Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare

____

____

0.00

1.06

32

Konstitutionsutskottets betänkande KU9

Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring

____

____

0.00

1.06

33

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU7

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

1

Mikael Cederbratt (M)

8

2

Johanna Jönsson (C)

10

3

Fredrik Malm (L)

6

4

Aron Modig (KD)

6

5

Mathias Tegnér (S)

10

6

Paula Bieler (SD)

10

7

Maria Ferm (MP)

8

8

Christina Höj Larsen (V)

10

____

____

1.08

2.14

34

Utbildningsutskottets betänkande UbU6

Politisk information i skolan

1

Robert Stenkvist (SD)

6

2

Daniel Riazat (V)

5

3

Caroline Helmersson Olsson (S)

6

4

Michael Svensson (M)

4

5

Elisabet Knutsson (MP)

4

____

____

0.25

2.39

35

Utbildningsutskottets betänkande UbU7

Skolstart vid sex års ålder

1

Maria Stockhaus (M)

6

2

Stefan Jakobsson (SD)

6

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

8

4

Christer Nylander (L)

6

5

Annika Eclund (KD)

5

6

Roza Güclü Hedin (S)

8

7

Elisabet Knutsson (MP)

4

8

Daniel Riazat (V)

6

____

____

0.49

3.28

36

Utbildningsutskottets betänkande UbU5

Nationella prov – rättvisa, likvärdiga och digitala

1

Ida Drougge (M)

6

2

Stefan Jakobsson (SD)

6

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

6

4

Daniel Riazat (V)

6

5

Christer Nylander (L)

5

6

Annika Eclund (KD)

5

7

Lena Hallengren (S)

5

8

Statsrådet Anna Ekström (S)

10

____

____

0.49

4.17

37

Finansutskottets betänkande FiU16

Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val

1

Dennis Dioukarev (SD)

5

2

Ingemar Nilsson (S)

4

____

____

0.09

4.26

38

Finansutskottets utlåtande FiU17

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

1

Dennis Dioukarev (SD)

6

2

Björn Wiechel (S)

6

3

Maria Plass (M)

6

4

Håkan Svenneling (V)

6

____

____

0.24

4.50

39

Finansutskottets utlåtande FiU18

Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union

1

Håkan Svenneling (V)

6

2

Björn Wiechel (S)

6

3

Maria Plass (M)

6

4

Dennis Dioukarev (SD)

6

____

____

0.24

5.14

40

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU6

Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis

1

Teresa Carvalho (S)

6

2

Helena Bonnier (M)

5

3

Julia Kronlid (SD)

5

4

Rickard Persson (MP)

5

5

Solveig Zander (C)

6

____

____

0.27

5.41

41

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU12

Vissa socialförsäkringsfrågor

____

____

0.00

5.41

Totalt anmäld tid 5 tim. 41 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.