Onsdag den 16 oktober 2019

Talarlista 2019/20:20191016

Onsdagen den 16 oktober 2019

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

1

Partiledardebatt

Debattregler

I den första omgången har statsministern och partiledaren för Moderaterna rätt till ett anförande på högst 7 minuter och övriga partiledare har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. Anförandena hålls i partistorleksordning. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt.

Därefter följer en andra omgång där samtliga debattdeltagare har rätt att tala i högst 2 minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt, och replikerna tas i partistorleksordning. Repliktiden är på högst 1 minut enligt duellmetoden (dvs. totalt 4 minuter per duell).

Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Tid för anförande i minuter   

Omgång 1
Anförande utan repliker

Omgång 2
Anförande med repliker

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

7

2

2

Ulf Kristersson (M)

7

2

3

Jimmie Åkesson (SD)

5

2

4

Annie Lööf (C)

5

2

5

Jonas Sjöstedt (V)

5

2

6

Ebba Busch Thor (KD)

5

2

7

Johan Pehrson (L)

5

2

8

Isabella Lövin (MP)

5

2

Beräknad tid för debatten är cirka 3 timmar och 30 minuter

8

Finansutskottets betänkande FiU7

Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken

____

____

0.00

0.00

9

Finansutskottets betänkande FiU9

Riksrevisorernas årliga rapport 2019

____

____

0.00

0.00

10

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU5

En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

1

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

8

2

Ida Gabrielsson (V)

8

3

Rikard Larsson (S)

8

4

Katarina Brännström (M)

8

5

Solveig Zander (C)

8

6

Hans Eklind (KD)

8

7

Barbro Westerholm (L)

8

____

____

0.56

0.56

11

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU6

Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension

____

____

0.00

0.56

12

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU7

Förbättrat grundskydd för pensionärer

1

Ida Gabrielsson (V)

8

2

Erica Nådin (S)

7

3

Katarina Brännström (M)

8

4

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

8

5

Solveig Zander (C)

8

6

Hans Eklind (KD)

8

7

Barbro Westerholm (L)

8

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

____

____

1.03

1.59

13

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU8

Ett starkare skydd för välfärdssystemen

1

Katarina Brännström (M)

8

2

Linda Lindberg (SD)

8

3

Ali Esbati (V)

6

4

Hans Eklind (KD)

8

5

Hannah Bergstedt (S)

6

6

Solveig Zander (C)

8

7

Barbro Westerholm (L)

8

8

Mats Berglund (MP)

5

____

____

0.57

2.56

Totalt anmäld tid 2 tim. 56 min.

––––––––––––––––––––––––––––