Onsdag den 16 september 2020

Talarlista 2020/21:20200916

Onsdagen den 16 september 2020

Kl.

10.30

Särskild debatt

______________________________________________________________________________

Nr

1

Särskild debatt om den organiserade gängkriminaliteten

På begäran av Liberalernas riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om den organiserade gängbrottsligheten.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Ett statsråd deltar i debatten.

Socialdemokraterna företräds av statsrådet Mikael Damberg (S).

Företrädare för det parti som har begärt debatten inleder med ett anförande på längst 1 minut. Därefter följer två omgångar med anföranden för alla talare och ett avslutningsanförande av statsrådet på längst 1 minut.

Statsrådet inleder den första omgången med ett anförande på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för företrädare för ett oppositionsparti och 2 minuter för företrädare för ett regeringsparti.

Statsrådet inleder den andra omgången med ett anförande på längst 3 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 2 minuter för samtliga partiföreträdare.

I den andra omgången råder fri replikrätt för de som deltar i debatten. Replikerna tas i partistorleksordning. Varje partiföreträdare kan begära högst fyra replikdueller med två inlägg per person i varje duell. Inläggen får vara längst 30 sekunder. I replikdueller med anledning av statsrådets anförande får det första inlägget dock vara längst en minut.

Antal anföranden och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.

1

Statsrådet Mikael Damberg (S)

4

3

1

2

Johan Forssell (M)

3

2

3

Adam Marttinen (SD)

3

2

4

Johan Hedin (C)

3

2

5

Linda Westerlund Snecker (V)

3

2

6

Andreas Carlson (KD)

3

2

7

Johan Pehrson (L)

1

3

2

8

Johanna Öfverbeck (MP)

2

2

Debatten pågår som längst cirka 2 timmar.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.