Onsdag den 17 maj 2017

Talarlista 2016/17:20170517

Onsdagen den 17 maj 2017

Kl.

09.00

Val

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Civilutskottets betänkande CU13

Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

1

Caroline Szyber (KD)

8

2

Johanna Haraldsson (S)

8

3

Carl-Oskar Bohlin (M)

8

4

Mikael Eskilandersson (SD)

8

5

Emma Hult (MP)

6

6

Ola Johansson (C)

8

7

Nooshi Dadgostar (V)

8

8

Robert Hannah (L)

8

____

____

1.02

1.02

17

Civilutskottets betänkande CU20

Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

1

Caroline Szyber (KD)

8

2

Mats Green (M)

8

3

Roger Hedlund (SD)

8

4

Ola Johansson (C)

8

5

Nooshi Dadgostar (V)

8

6

Robert Hannah (L)

6

7

Faradj Koliev (S)

8

8

Emma Hult (MP)

6

9

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

10

____

____

1.10

2.12

18

Socialutskottets betänkande SoU17

Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

____

____

0.00

2.12

19

Socialutskottets betänkande SoU20

Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning

1

Lennart Axelsson (S)

6

____

____

0.06

2.18

20

Utrikesutskottets betänkande UU15

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

1

Margareta Cederfelt (M)

10

2

Markus Wiechel (SD)

8

3

Kerstin Lundgren (C)

8

4

Hans Linde (V)

8

5

Birgitta Ohlsson (L)

8

6

Sofia Damm (KD)

8

7

Jamal Mouneimne (S)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

8

9

Olle Thorell (S)

6

10

Emilia Töyrä (S)

6

11

Anders Österberg (S)

7

____

____

1.23

3.41

Totalt anmäld tid 3 tim. 41 min.