Onsdag den 18 januari 2017

Kammarens talarlista 2017-01-18 00:00:00

Onsdagen den 18 januari 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Försvarsutskottets betänkande FöU3

Försvarspolitik

1

Allan Widman (L)

8

2

Jan R Andersson (M)

8

3

Roger Richtoff (SD)

8

4

Daniel Bäckström (C)

8

5

Stig Henriksson (V)

8

6

Mikael Oscarsson (KD)

8

7

Mattias Ottosson (S)

8

8

Anders Schröder (MP)

6

9

Mikael Jansson (SD)

8

____

____

1.10

1.10

13

Civilutskottets betänkande CU6

Associationsrätt

1

Lars Eriksson (S)

8

2

Carl-Oskar Bohlin (M)

6

3

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

4

Ola Johansson (C)

10

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

6

Tuve Skånberg (KD)

6

7

Mikael Eskilandersson (SD)

8

8

Robert Hannah (L)

6

____

____

1.00

2.10

14

Civilutskottets betänkande CU7

Ersättningsrätt

1

Tuve Skånberg (KD)

6

2

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

3

Robert Hannah (L)

6

4

Johanna Haraldsson (S)

6

5

Emma Hult (MP)

4

6

Ola Johansson (C)

6

____

____

0.34

2.44

15

Konstitutionsutskottets betänkande KU5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

1

Emanuel Öz (S)

8

2

Patrick Reslow (M)

8

3

Fredrik Eriksson (SD)

4

____

____

0.20

3.04

16

Konstitutionsutskottets betänkande KU10

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

1

Andreas Norlén (M)

8

2

Hans Ekström (S)

8

3

Jonas Millard (SD)

8

4

Niclas Malmberg (MP)

8

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

6

Tina Acketoft (L)

8

7

Jonas Gunnarsson (S)

6

8

Annicka Engblom (M)

6

9

Emanuel Öz (S)

6

10

Maria Abrahamsson (M)

6

____

____

1.10

4.14

Totalt anmäld tid 4 tim. 14 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.