Onsdag den 18 november 2020

Kammarens talarlista 2020-11-18 00:00:00

Onsdagen den 18 november 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

7

Konstitutionsutskottets betänkande KU8

Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner

____

____

0.00

0.00

8

Konstitutionsutskottets betänkande KU13

Uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin

1

Karin Enström (M)

4

2

Hans Ekström (S)

4

____

____

0.08

0.08

9

Justitieutskottets betänkande JuU7

Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket

1

Bo Broman (SD)

4

2

Linda Westerlund Snecker (V)

6

3

Fredrik Lundh Sammeli (S)

4

4

Mikael Damsgaard (M)

4

5

Ingemar Kihlström (KD)

4

6

Johan Pehrson (L)

4

____

____

0.26

0.34

10

Justitieutskottets betänkande JuU9

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande

____

____

0.00

0.34

11

Justitieutskottets betänkande JuU3

Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda

1

Fredrik Lundh Sammeli (S)

4

2

Mikael Damsgaard (M)

4

3

Katja Nyberg (SD)

4

4

Ingemar Kihlström (KD)

4

5

Rebecka Le Moine (MP)

6

6

Helena Vilhelmsson (C)

5

7

Linda Westerlund Snecker (V)

6

8

Johan Pehrson (L)

4

____

____

0.37

1.11

12

Justitieutskottets betänkande JuU6

Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse

____

____

0.00

1.11

13

Finansutskottets betänkande FiU6

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2019

____

____

0.00

1.11

14

Finansutskottets betänkande FiU8

Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

1

Dennis Dioukarev (SD)

8

2

Björn Wiechel (S)

8

____

____

0.16

1.27

15

Utrikesutskottets betänkande UU8

Förenta nationerna m.m.

1

Cecilia Widegren (M)

8

2

Kerstin Lundgren (C)

8

3

Robert Halef (KD)

10

4

Annika Strandhäll (S)

8

____

____

0.34

2.01

16

Socialutskottets betänkande SoU2

Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

3

Per Ramhorn (SD)

6

4

Karin Rågsjö (V)

6

5

Kristina Nilsson (S)

6

6

Sofia Nilsson (C)

6

7

Lina Nordquist (L)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.48

2.49

17

Socialutskottets betänkande SoU3

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019

____

____

0.00

2.49

Totalt anmäld tid 2 tim. 49 min.

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.