Onsdag den 19 januari 2022

Kammarens talarlista 2022-01-19 00:00:00

Onsdagen den 19 januari 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

29

Konstitutionsutskottets betänkande KU10

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

1

Karin Enström (M)

10

2

Hans Ekström (S)

8

3

Matheus Enholm (SD)

5

4

Malin Björk (C)

8

5

Jessica Wetterling (V)

6

6

Tuve Skånberg (KD)

6

7

Anna Sibinska (MP)

6

____

____

0.49

0.49

30

Konstitutionsutskottets betänkande KU5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

____

____

0.00

0.49

31

Konstitutionsutskottets betänkande KU11

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

1

Per-Arne Håkansson (S)

8

2

Lars Jilmstad (M)

6

3

Mikael Strandman (SD)

10

4

Malin Björk (C)

6

5

Mia Sydow Mölleby (V)

6

6

Camilla Hansén (MP)

6

____

____

0.42

1.31

32

Socialutskottets betänkande SoU9

Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Kristina Nilsson (S)

6

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

4

Linda Lindberg (SD)

8

5

Sofia Nilsson (C)

6

6

Karin Rågsjö (V)

8

7

Lina Nordquist (L)

6

8

Margareta Fransson (MP)

8

____

____

0.56

2.27

33

Utbildningsutskottets betänkande UbU11

Etisk granskning av forskning – en övergångsbestämmelse som avser kliniska läkemedelsprövningar

____

____

0.00

2.27

34

Näringsutskottets betänkande NU7

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken

____

____

0.00

2.27

35

Näringsutskottets betänkande NU13

Krav på rapportering av betalningstider

1

Mathias Tegnér (S)

8

2

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

6

3

Lorena Delgado Varas (V)

4

4

Arman Teimouri (L)

4

5

Amanda Palmstierna (MP)

4

6

Alexander Christiansson (SD)

4

7

Helena Lindahl (C)

4

8

Camilla Brodin (KD)

4

____

____

0.38

3.05

36

Näringsutskottets betänkande NU4

2021 års redogörelse för bolag med statligt ägande

1

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

3

Helena Lindahl (C)

8

4

Birger Lahti (V)

8

5

Camilla Brodin (KD)

8

6

Arman Teimouri (L)

8

7

Camilla Hansén (MP)

8

8

Anders Frimert (S)

8

____

____

1.04

4.09

37

Civilutskottets betänkande CU4

Sjöfylleri

____

____

0.00

4.09

Totalt anmäld tid 4 tim. 9 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.