Onsdag den 19 juni 2019

Talarlista 2018/19:20190619

Onsdagen den 19 juni 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

25

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU14

Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

1

Patrik Björck (S)

5

2

Ciczie Weidby (V)

10

3

Leila Ali-Elmi (MP)

5

4

Josefin Malmqvist (M)

6

5

Ebba Hermansson (SD)

5

6

Alireza Akhondi (C)

8

7

Sofia Damm (KD)

5

8

Gulan Avci (L)

8

____

____

0.52

0.52

26

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU15

ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft

____

____

0.00

0.52

27

Utrikesutskottets betänkande UU8

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018

1

Margareta Cederfelt (M)

8

2

Markus Wiechel (SD)

8

3

Kerstin Lundgren (C)

8

4

Håkan Svenneling (V)

8

5

Lars Adaktusson (KD)

8

6

Fredrik Malm (L)

6

7

Olle Thorell (S)

8

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

____

____

1.02

1.54

Totalt anmäld tid 1 tim. 54 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.