Onsdag den 20 juni 2018

Kammarens talarlista 2018-06-20 00:00:00

Onsdagen den 20 juni 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

20

Finansutskottets betänkande FiU20

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

1

Elisabeth Svantesson (M)

6

2

Oscar Sjöstedt (SD)

8

3

Emil Källström (C)

6

4

Mats Persson (L)

6

5

Jakob Forssmed (KD)

8

6

Fredrik Olovsson (S)

8

7

Janine Alm Ericson (MP)

8

8

Ulla Andersson (V)

12

9

Finansminister Magdalena Andersson (S)

12

10

Anna Kinberg Batra (M)

10

11

Monica Green (S)

8

12

Carl Schlyter (MP)

12

13

Peter Persson (S)

6

14

Annika Lillemets (MP)

10

____

____

2.00

2.00

21

Finansutskottets betänkande FiU21

Vårändringsbudget för 2018

1

Dennis Dioukarev (SD)

8

2

Fredrik Olovsson (S)

5

3

Håkan Svenneling (V)

8

____

____

0.21

2.21

22

Finansutskottets betänkande FiU30

Årsredovisning för staten 2017

____

____

0.00

2.21

23

Finansutskottets betänkande FiU47

Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor

1

Niklas Wykman (M)

4

____

____

0.04

2.25

24

Finansutskottets betänkande FiU48

En ny ordning för redovisningstillsyn

____

____

0.00

2.25

25

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU22

Klimatpolitik

1

Åsa Westlund (S)

10

2

Maria Malmer Stenergard (M)

10

3

Martin Kinnunen (SD)

10

4

Stina Bergström (MP)

10

5

Rickard Nordin (C)

10

6

Jens Holm (V)

10

7

Lars Tysklind (L)

10

8

Lars-Axel Nordell (KD)

8

9

Miljöminister Karolina Skog (MP)

12

____

____

1.30

3.55

Gemensam debatt AU15 och AU18

26

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU15

Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning

1

Sven-Olof Sällström (SD)

6

2

Ali Esbati (V)

6

3

Raimo Pärssinen (S)

6

____

____

0.18

4.13

27

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU18

Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning

____

____

0.00

4.13

28

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU16

Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden

1

Sven-Olof Sällström (SD)

6

2

Raimo Pärssinen (S)

6

3

Jan Ericson (M)

8

____

____

0.20

4.33

29

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande AU19

Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

____

____

0.00

4.33

30

Finansutskottets utlåtande FiU51

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europeiska unionens egna medel och genomförande av systemet för egna medel

____

____

0.00

4.33

31

Trafikutskottets utlåtande TU20

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av direktivet om förvaltning av vägars säkerhet

____

____

0.00

4.33

32

Trafikutskottets utlåtande TU21

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om åtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

____

____

0.00

4.33

33

Näringsutskottets utlåtande NU28

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en mekanism för att lösa problem i gränsöverskridande sammanhang

____

____

0.00

4.33

Totalt anmäld tid 4 tim. 33 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.