Onsdag den 20 november 2019 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20191120

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Onsdagen den 20 november 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Finansutskottets betänkande FiU18

Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

1

Ingemar Nilsson (S)

8

2

Jan Ericson (M)

8

3

Emil Källström (C)

8

4

Ulla Andersson (V)

8

5

Jakob Forssmed (KD)

8

6

Joar Forssell (L)

8

7

Karolina Skog (MP)

8

____

____

0.56

0.56

Justitieutskottets betänkande JuU6

Brott mot förtroendevalda

1

Joakim Sandell (S)

6

2

Magdalena Schröder (M)

4

3

Adam Marttinen (SD)

4

4

Johan Hedin (C)

4

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Ingemar Kihlström (KD)

4

7

Johan Pehrson (L)

4

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.38

1.34

Justitieutskottets betänkande JuU8

Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

1

Carina Ödebrink (S)

8

2

Johan Forssell (M)

8

3

Katja Nyberg (SD)

6

4

Johan Hedin (C)

4

5

Linda Westerlund Snecker (V)

4

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Johan Pehrson (L)

8

8

Rasmus Ling (MP)

4

____

____

0.48

2.22

Justitieutskottets betänkande JuU9

Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

____

____

0.00

2.22

Justitieutskottets betänkande JuU10

Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

1

Linda Westerlund Snecker (V)

6

2

Johan Pehrson (L)

4

3

Rasmus Ling (MP)

5

____

____

0.15

2.37

Skatteutskottets betänkande SkU5

Skatteregler för tjänstepensionsföretag

____

____

0.00

2.37

Konstitutionsutskottets betänkande KU3

En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning

1

Per-Arne Håkansson (S)

8

2

Erik Ottoson (M)

8

3

Per Söderlund (SD)

5

____

____

0.21

2.58

Civilutskottets betänkande CU4

Digitaliserade hyresförhandlingar

____

____

0.00

2.58

Utrikesutskottets betänkande UU3

Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

1

Pyry Niemi (S)

8

2

Hans Rothenberg (M)

8

3

Markus Wiechel (SD)

5

4

Kerstin Lundgren (C)

8

5

Håkan Svenneling (V)

8

6

Lars Adaktusson (KD)

8

7

Fredrik Malm (L)

12

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

____

____

1.05

4.03

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU9

Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet

1

Kadir Kasirga (S)

6

2

Linda Lindberg (SD)

6

3

Martina Johansson (C)

5

4

Bengt Eliasson (L)

4

____

____

0.21

4.24

Kulturutskottets betänkande KrU3

Det kyrkliga kulturarvet

1

Christer Nylander (L)

4

2

Åsa Karlsson (S)

8

3

John Weinerhall (M)

8

4

Aron Emilsson (SD)

8

5

Per Lodenius (C)

6

6

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

7

Roland Utbult (KD)

8

8

Anna Sibinska (MP)

8

____

____

0.58

5.22

Utbildningsutskottets betänkande UbU6

Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

____

____

0.00

5.22

Socialutskottets betänkande SoU2

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018

____

____

0.00

5.22

Totalt anmäld tid 5 tim. 22 min.

––––––––––––––––––––––––––––