Onsdag den 20 oktober 2021

Kammarens talarlista 2021-10-20 00:00:00

Onsdagen den 20 oktober 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

36

Finansutskottets betänkande FiU9

Riksrevisorns årliga rapport 2021

____

____

0.00

0.00

37

Näringsutskottets betänkande NU6

En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

1

Anna-Caren Sätherberg (S)

8

2

Birger Lahti (V)

6

3

Lotta Olsson (M)

5

4

Alexander Christiansson (SD)

8

5

Helena Lindahl (C)

4

6

Camilla Brodin (KD)

5

7

Arman Teimouri (L)

5

____

____

0.41

0.41

Totalt anmäld tid 0 tim. 41 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.