Onsdag den 21 april 2021

Kammarens talarlista 2021-04-21 00:00:00

Onsdagen den 21 april 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Finansutskottets betänkande FiU49

 

 

 

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

 

 

 

1

Jakob Forssmed (KD)

8

 

 

2

Åsa Westlund (S)

8

 

 

3

Edward Riedl (M)

8

 

 

4

Charlotte Quensel (SD)

8

 

 

5

Emil Källström (C)

8

 

 

6

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

 

 

7

Mats Persson (L)

8

 

 

8

Karolina Skog (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

1.04

16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU5

 

 

 

Internationella försvarssamarbeten

 

 

 

1

Kenneth G Forslund (S)

8

 

 

2

Hans Wallmark (M)

8

 

 

3

Björn Söder (SD)

8

 

 

4

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

5

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

6

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

7

Joar Forssell (L)

8

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

12

 

 

10

Pål Jonson (M)

6

 

 

11

Roger Richthoff (SD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.26

2.30

17

Utbildningsutskottets betänkande UbU16

 

 

 

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

 

 

 

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

7

 

 

2

Robert Stenkvist (SD)

8

 

 

3

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

 

 

4

Pia Steensland (KD)

6

 

 

5

Gunilla Svantorp (S)

8

 

 

6

Fredrik Christensson (C)

8

 

 

7

Maria Nilsson (L)

8

 

 

8

Mats Berglund (MP)

9

 

 

9

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

12

 

 

10

Pia Nilsson (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.18

3.48

18

Justitieutskottets betänkande JuU39

 

 

 

Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård

 

 

 

1

Carina Ödebrink (S)

8

 

 

2

Linda Westerlund Snecker (V)

6

 

 

3

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

4

Johan Forssell (M)

8

 

 

5

Adam Marttinen (SD)

6

 

 

6

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

7

Andreas Carlson (KD)

6

 

 

8

Johan Pehrson (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.56

4.44

19

Näringsutskottets betänkande NU15

 

 

 

Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet

 

 

 

1

Mattias Bäckström Johansson (SD)

6

 

 

2

Birger Lahti (V)

8

 

 

3

Monica Haider (S)

8

 

 

4

Lotta Olsson (M)

8

 

 

5

Helena Lindahl (C)

8

 

 

6

Larry Söder (KD)

6

 

 

7

Joar Forssell (L)

8

 

 

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.00

5.44

20

Näringsutskottets betänkande NU16

 

 

 

Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession

 

 

 

1

Mattias Jonsson (S)

6

 

 

2

Birger Lahti (V)

8

 

 

3

Amanda Palmstierna (MP)

8

 

 

4

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8

 

 

5

Eric Palmqvist (SD)

6

 

 

6

Helena Lindahl (C)

8

 

 

7

Larry Söder (KD)

6

 

 

8

Joar Forssell (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

6.42

21

Näringsutskottets utlåtande NU28

 

 

 

Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken

 

 

 

1

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

 

 

2

Tobias Andersson (SD)

8

 

 

3

Lorena Delgado Varas (V)

8

 

 

4

Larry Söder (KD)

6

 

 

5

Joar Forssell (L)

8

 

 

6

Åsa Eriksson (S)

8

 

 

7

Helena Lindahl (C)

8

 

 

8

Amanda Palmstierna (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.02

7.44

22

Försvarsutskottets betänkande FöU10

 

 

 

Hanteringen av använt kärnbränsle

 

 

 

1

Niklas Karlsson (S)

6

 

 

2

Hanna Gunnarsson (V)

6

 

 

3

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

4

Jan R Andersson (M)

6

 

 

5

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

 

 

6

Lars Thomsson (C)

6

 

 

7

Mikael Oscarsson (KD)

6

 

 

8

Joar Forssell (L)

6

 

 

9

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

10

 

 

10

Laila Naraghi (S)

12

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.14

8.58

 

 

 

 

 

23

Konstitutionsutskottets betänkande KU23

 

 

 

Fri- och rättigheter m.m.

 

 

 

1

Ida Drougge (M)

8

 

 

2

Mikael Strandman (SD)

6

 

 

3

Linda Modig (C)

8

 

 

4

Jessica Wetterling (V)

4

 

 

5

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

6

Tina Acketoft (L)

6

 

 

7

Thomas Hammarberg (S)

8

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

9.50

24

Konstitutionsutskottets betänkande KU24

 

 

 

Författningsfrågor

 

 

 

1

Ida Drougge (M)

6

 

 

2

Per Söderlund (SD)

5

 

 

3

Linda Modig (C)

6

 

 

4

Jessica Wetterling (V)

6

 

 

5

Tina Acketoft (L)

6

 

 

6

Hans Ekström (S)

6

 

 

7

Anna Sibinska (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.41

10.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Utrikesutskottets betänkande UU15

 

 

 

Mellanöstern

 

 

 

1

Margareta Cederfelt (M)

8

 

 

2

Markus Wiechel (SD)

8

 

 

3

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

4

Lars Adaktusson (KD)

8

 

 

5

Annika Strandhäll (S)

8

 

 

6

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

7

Fredrik Malm (L)

8

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

9

Yasmine Posio (V)

8

 

 

10

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.16

11.47

 

Totalt anmäld tid 11 tim. 47 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.