Onsdag den 22 februari 2017

Kammarens talarlista 2017-02-22 00:00:00

Onsdagen den 22 februari 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Parentation

ca 16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU5

Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid m.m.

1

Erik Andersson (M)

10

2

Paula Bieler (SD)

12

3

Annika Qarlsson (C)

12

4

Rossana Dinamarca (V)

10

5

Fredrik Malm (L)

8

6

Désirée Pethrus (KD)

12

7

Ann-Christin Ahlberg (S)

12

8

Annika Hirvonen Falk (MP)

12

9

Statsrådet Åsa Regnér (S)

12

____

____

1.40

1.40

20

Justitieutskottets betänkande JuU10

Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar

____

____

0.00

1.40

21

Trafikutskottets betänkande TU6

It- och postfrågor

1

Erik Ottoson (M)

10

2

Jimmy Ståhl (SD)

8

3

Daniel Bäckström (C)

8

4

Emma Wallrup (V)

8

5

Nina Lundström (L)

8

6

Robert Halef (KD)

8

7

Karin Svensson Smith (MP)

8

8

Teres Lindberg (S)

12

9

Håkan Svenneling (V)

6

____

____

1.16

2.56

22

Utbildningsutskottets betänkande UbU14

Förskolan

1

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

2

Robert Stenkvist (SD)

6

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

5

4

Daniel Riazat (V)

6

5

Annika Eclund (KD)

5

6

Roza Güclü Hedin (S)

6

7

Elisabet Knutsson (MP)

6

8

Christina Örnebjär (L)

6

____

____

0.46

3.42

23

Utbildningsutskottets betänkande UbU11

Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning

1

Thomas Strand (S)

6

2

Betty Malmberg (M)

6

____

____

0.12

3.54

24

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU7

Giftfri vardag

1

Jesper Skalberg Karlsson (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

8

3

Kristina Yngwe (C)

8

4

Jens Holm (V)

8

5

Lars Tysklind (L)

8

6

Lars-Axel Nordell (KD)

8

7

Johan Büser (S)

8

8

Emma Nohrén (MP)

8

____

____

1.04

4.58

25

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU10

Vattenvård

1

Roland Gustbée (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

8

3

Kristina Yngwe (C)

8

4

Lars Tysklind (L)

8

5

Lars-Axel Nordell (KD)

8

6

Matilda Ernkrans (S)

8

7

Emma Nohrén (MP)

8

8

Jens Holm (V)

8

____

____

1.04

6.02

Totalt anmäld tid 6 tim. 2 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.