Onsdag den 22 januari 2020

Talarlista 2019/20:20200122

Onsdagen den 22 januari 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

27

Konstitutionsutskottets betänkande KU10

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

1

Karin Enström (M)

6

2

Hans Ekström (S)

6

3

Per Söderlund (SD)

6

4

Linda Modig (C)

6

5

Jessica Wetterling (V)

6

6

Tuve Skånberg (KD)

6

7

Tina Acketoft (L)

6

8

Camilla Hansén (MP)

4

9

Ida Drougge (M)

4

____

____

0.50

0.50

28

Konstitutionsutskottets betänkande KU11

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

1

Per-Arne Håkansson (S)

6

2

Lars Jilmstad (M)

6

3

Mikael Strandman (SD)

8

4

Linda Modig (C)

4

5

Mia Sydow Mölleby (V)

6

6

Tuve Skånberg (KD)

6

7

Tina Acketoft (L)

6

8

Camilla Hansén (MP)

4

____

____

0.46

1.36

29

Konstitutionsutskottets betänkande KU5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

1

Daniel Andersson (S)

6

2

Erik Ottoson (M)

6

3

Patrick Reslow (SD)

6

____

____

0.18

1.54

30

Konstitutionsutskottets betänkande KU2

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna

1

Karin Enström (M)

6

2

Per-Arne Håkansson (S)

6

3

Fredrik Lindahl (SD)

3

4

Linda Modig (C)

4

5

Camilla Hansén (MP)

4

____

____

0.23

2.17

31

Konstitutionsutskottets betänkande KU7

Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation

____

____

0.00

2.17

32

Justitieutskottets betänkande JuU13

Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

1

Joakim Sandell (S)

6

2

Mikael Damsgaard (M)

6

3

Adam Marttinen (SD)

6

4

Helena Vilhelmsson (C)

6

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Rasmus Ling (MP)

6

8

Johan Pehrson (L)

6

____

____

0.48

3.05

33

Justitieutskottets betänkande JuU12

Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

1

Joakim Sandell (S)

6

2

Ellen Juntti (M)

6

3

Rasmus Ling (MP)

6

4

Bo Broman (SD)

6

5

Johan Hedin (C)

6

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Johan Pehrson (L)

6

____

____

0.42

3.47

34

Utrikesutskottets betänkande UU6

Sveriges feministiska utrikespolitik

1

Margareta Cederfelt (M)

8

2

Sara Gille (SD)

8

3

Kerstin Lundgren (C)

8

4

Yasmine Posio (V)

8

5

Lars Adaktusson (KD)

8

6

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

8

7

Joar Forssell (L)

8

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

9

Markus Wiechel (SD)

8

____

____

1.12

4.59

Totalt anmäld tid 4 tim. 59 min.

––––––––––––––––––––––––––––