Onsdag den 23 januari 2019

Kammarens talarlista 2019-01-23 00:00:00

Onsdagen den 23 januari 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

32

Konstitutionsutskottets betänkande KU5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

1

Erik Ezelius (S)

6

2

Erik Ottoson (M)

6

3

Patrick Reslow (SD)

6

____

____

0.18

0.18

33

Konstitutionsutskottets betänkande KU10

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

1

Hans Ekström (S)

6

2

Ida Drougge (M)

4

3

Mikael Strandman (SD)

6

4

Mia Sydow Mölleby (V)

6

5

Tuve Skånberg (KD)

8

6

Bengt Eliasson (L)

8

7

Ida Karkiainen (S)

4

8

Louise Meijer (M)

4

9

Jessica Wetterling (V)

6

10

Erik Ezelius (S)

4

11

John Widegren (M)

6

____

____

1.02

1.20

34

Konstitutionsutskottets betänkande KU11

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

1

Ida Karkiainen (S)

8

2

Erik Ottoson (M)

6

3

Mikael Strandman (SD)

8

4

Jessica Wetterling (V)

6

____

____

0.28

1.48

35

Konstitutionsutskottets betänkande KU13

Nystart för en stärkt minoritetspolitik

1

Ida Karkiainen (S)

4

2

Louise Meijer (M)

4

3

Jessica Wetterling (V)

4

4

Bengt Eliasson (L)

4

5

Jonas Eriksson (MP)

4

____

____

0.20

2.08

Totalt anmäld tid 2 tim. 8 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.