Onsdag den 23 oktober 2019

Kammarens talarlista 2019-10-23 00:00:00

Onsdagen den 23 oktober 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Justitieutskottets betänkande JuU3

Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

____

____

0.00

0.00

13

Civilutskottets betänkande CU2

Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

1

Angelica Lundberg (SD)

6

2

Joakim Järrebring (S)

6

____

____

0.12

0.12

14

Finansutskottets betänkande FiU8

Statistik över hushållens tillgångar och skulder

1

Charlotte Quensel (SD)

5

2

Adnan Dibrani (S)

5

____

____

0.10

0.22

15

Finansutskottets betänkande FiU16

Statistik på upphandlingsområdet

____

____

0.00

0.22

16

Försvarsutskottets betänkande FöU2

Skyddsobjekt och obemannade farkoster

1

Heléne Björklund (S)

5

2

Lars Püss (M)

6

3

Caroline Nordengrip (SD)

5

4

Lars Thomsson (C)

6

5

Hanna Gunnarsson (V)

6

6

Laila Naraghi (S)

6

____

____

0.34

0.56

17

Kulturutskottets betänkande KrU2

Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020–2025

1

Christer Nylander (L)

8

2

Lotta Finstorp (M)

6

3

Angelika Bengtsson (SD)

10

4

Per Lodenius (C)

10

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

10

6

Roland Utbult (KD)

10

7

Lawen Redar (S)

10

8

Anna Sibinska (MP)

10

9

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

10

10

Annicka Engblom (M)

10

11

Aron Emilsson (SD)

6

12

Viktor Wärnick (M)

6

____

____

1.46

2.42

18

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU4

Riksrevisionens rapport om Klimatklivet

1

Louise Meijer (M)

6

2

Martin Kinnunen (SD)

6

3

Kjell-Arne Ottosson (KD)

6

4

Marlene Burwick (S)

6

5

Rickard Nordin (C)

6

6

Joar Forssell (L)

6

7

Lorentz Tovatt (MP)

6

____

____

0.42

3.24

19

Näringsutskottets betänkande NU5

Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum

1

Tobias Andersson (SD)

4

2

Mathias Tegnér (S)

4

3

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

4

4

Per Schöldberg (C)

4

5

Lorena Delgado Varas (V)

4

____

____

0.20

3.44

20

Näringsutskottets betänkande NU6

Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet

1

Lorena Delgado Varas (V)

6

2

Mathias Tegnér (S)

6

3

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

4

____

____

0.16

4.00

21

Näringsutskottets betänkande NU7

Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen

1

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

2

Patrik Engström (S)

5

3

Lars Hjälmered (M)

6

4

Camilla Brodin (KD)

5

5

Rickard Nordin (C)

5

6

Birger Lahti (V)

6

7

Arman Teimouri (L)

5

8

Lorentz Tovatt (MP)

6

____

____

0.46

4.46

22

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU3

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

____

____

0.00

4.46

Totalt anmäld tid 4 tim. 46 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.