Onsdag den 25 juni 2014

Talarlista 2013/14:20140625

Onsdagen den 25 juni 2014

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Interpellationssvar (tidigast kl. 13.00)

16.00

Votering

             

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

18

Finansutskottets betänkande FiU12

Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt

____

____

0.00

0.00

19

Finansutskottets betänkande FiU28

Användningen av kreditbetyg i riskhantering

____

____

0.00

0.00

20

Finansutskottets betänkande FiU32

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009–2013

____

____

0.00

0.00

21

Finansutskottets betänkande FiU33

Årsredovisning för staten 2013

1

Marie Nordén (S)

6

2

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

6

____

____

0.12

0.12


22

Finansutskottets betänkande FiU19

Förstärkta kapitaltäckningsregler

____

____

0.00

0.12

23

Skatteutskottets betänkande SkU32

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

____

____

0.00

0.12

24

Justitieutskottets betänkande JuU32

Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav

1

Mattias Jonsson (S)

6

2

Agneta Börjesson (MP)

8

3

Lena Olsson (V)

6

4

Jan R Andersson (M)

8

5

Johan Pehrson (FP)

6

6

Johan Linander (C)

6

7

Caroline Szyber (KD)

6

8

Maria Abrahamsson (M)

6

____

____

0.52

1.04

25

Justitieutskottets betänkande JuU33

Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen

____

____

0.00

1.04


26

Justitieutskottets betänkande JuU36

Skärpningar i vapenlagstiftningen

1

Elin Lundgren (S)

10

2

Richard Jomshof (SD)

8

3

Patrick Reslow (M)

10

4

Agneta Börjesson (MP)

6

5

Johan Pehrson (FP)

8

6

Johan Linander (C)

8

7

Lena Olsson (V)

6

8

Caroline Szyber (KD)

8

____

____

1.04

2.08

27

Justitieutskottets betänkande JuU40

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

____

____

0.00

2.08

––––––––––––––––––––––––––––