Onsdag den 25 mars 2020

Talarlista 2019/20:20200325

Onsdagen den 25 mars 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

17

Finansutskottets betänkande FiU36

Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

____

____

0.00

0.00

18

Finansutskottets betänkande FiU37

Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online

1

Fredrik Stenberg (S)

1

2

Karolina Skog (MP)

1

____

____

0.02

0.02

19

Finansutskottets betänkande FiU38

Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa andra frågor

____

____

0.00

0.02

20

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU8

Arbetsrätt

1

Mats Green (M)

10

2

Magnus Persson (SD)

6

3

Martin Ådahl (C)

8

4

Ali Esbati (V)

10

5

Désirée Pethrus (KD)

8

6

Gulan Avci (L)

10

7

Helén Pettersson (S)

8

____

____

1.00

1.02

21

Civilutskottets betänkande CU19

Tydligare regler vid konsumentavtal

1

Martina Johansson (C)

5

2

Johan Löfstrand (S)

4

____

____

0.09

1.11

22

Näringsutskottets betänkande NU12

Näringspolitik

1

Lars Hjälmered (M)

8

2

Tobias Andersson (SD)

8

3

Peter Helander (C)

6

4

Lorena Delgado Varas (V)

8

5

Camilla Brodin (KD)

6

6

Arman Teimouri (L)

8

7

Helene Hellmark Knutsson (S)

8

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

____

____

1.00

2.11

23

Näringsutskottets betänkande NU13

Regional tillväxtpolitik

1

Lars Hjälmered (M)

8

2

Eric Palmqvist (SD)

8

3

Peter Helander (C)

8

4

Birger Lahti (V)

8

5

Camilla Brodin (KD)

6

6

Arman Teimouri (L)

8

7

Mathias Tegnér (S)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

1.02

3.13

Totalt anmäld tid 3 tim. 13 min.

––––––––––––––––––––––––––––