Onsdag den 25 november 2020

Kammarens talarlista 2020-11-25 00:00:00

Onsdagen den 25 november 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

14

Finansutskottets betänkande FiU1

Statens budget 2021 – rambeslutet

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för debatten om rambeslutet. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till tio minuter.

1

Elisabeth Svantesson (M)

10

2

Oscar Sjöstedt (SD)

10

3

Rickard Nordin (C)

10

4

Ulla Andersson (V)

10

5

Jakob Forssmed (KD)

10

6

Åsa Westlund (S)

10

7

Mats Persson (L)

10

8

Karolina Skog (MP)

10

9

Finansminister Magdalena Andersson (S)

10

10

Niklas Wykman (M)

8

11

Eric Westroth (SD)

8

12

Helena Vilhelmsson (C)

8

13

Tony Haddou (V)

8

14

Hampus Hagman (KD)

8

15

Jörgen Hellman (S)

8

16

Gulan Avci (L)

8

17

Rebecka Le Moine (MP)

8

____

____

2.34

2.34

15

Finansutskottets betänkande FiU11

Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 – ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

1

Åsa Westlund (S)

4

____

____

0.04

2.38

16

Finansutskottets betänkande FiU14

Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor

____

____

0.00

2.38

17

Skatteutskottets betänkande SkU8

Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

____

____

0.00

2.38

18

Skatteutskottets betänkande SkU9

Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

____

____

0.00

2.38

19

Skatteutskottets betänkande SkU10

Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner och vissa andra inkomstskattefrågor

____

____

0.00

2.38

20

Justitieutskottets betänkande JuU10

Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

1

Mikael Damsgaard (M)

6

2

Helena Vilhelmsson (C)

6

3

Johan Pehrson (L)

6

____

____

0.18

2.56

Totalt anmäld tid 2 tim. 56 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.