Onsdag den 26 april 2017

Kammarens talarlista 2017-04-26 00:00:00

Onsdagen den 26 april 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

24

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU9

Nya utstationeringsregler

1

Jessika Roswall (M)

6

2

Annika Qarlsson (C)

8

3

Ali Esbati (V)

12

4

Fredrik Malm (L)

6

5

Désirée Pethrus (KD)

8

6

Raimo Pärssinen (S)

12

7

Sven-Olof Sällström (SD)

10

8

Marco Venegas (MP)

6

9

Arbetsmarknads- och etableringsminister
Ylva Johansson (S)

10

10

Magnus Manhammar (S)

6

____

____

1.24

1.24

25

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU10

Arbetsmiljö och arbetstid

1

Magnus Persson (SD)

10

2

Annika Qarlsson (C)

6

3

Ali Esbati (V)

8

4

Désirée Pethrus (KD)

8

5

Magnus Manhammar (S)

12

6

Erik Andersson (M)

6

7

Marco Venegas (MP)

6

8

Fredrik Malm (L)

6

____

____

1.02

2.26

26

Finansutskottets betänkande FiU27

Riksrevisionens årsredovisning för 2016

____

____

0.00

2.26

27

Finansutskottets betänkande FiU23

Riksbankens förvaltning 2016

____

____

0.00

2.26

28

Justitieutskottets utlåtande JuU30

Den parlamentariska kontrollen av Europol – reviderat förslag

____

____

0.00

2.26

29

Justitieutskottets betänkande JuU14

Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

1

Adam Marttinen (SD)

6

2

Linda Snecker (V)

8

3

Roger Haddad (L)

4

4

Lawen Redar (S)

7

5

Anti Avsan (M)

8

6

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

7

Johan Hedin (C)

5

____

____

0.44

3.10

30

Justitieutskottets betänkande JuU24

Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess

____

____

0.00

3.10

Gemensam debatt om CU14 och CU15

31

Civilutskottets betänkande CU14

Bostadspolitik

1

Tuve Skånberg (KD)

12

2

Lars Eriksson (S)

12

3

Ewa Thalén Finné (M)

12

4

Roger Hedlund (SD)

12

5

Emma Hult (MP)

12

6

Ola Johansson (C)

15

7

Nooshi Dadgostar (V)

12

8

Robert Hannah (L)

12

____

____

1.39

4.49

32

Civilutskottets betänkande CU15

Planering och byggande

____

____

0.00

4.49

33

Utrikesutskottets betänkande UU11

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

1

Margareta Cederfelt (M)

8

2

Birgitta Ohlsson (L)

6

3

Sofia Damm (KD)

6

4

Maria Andersson Willner (S)

6

5

Pernilla Stålhammar (MP)

8

6

Hans Linde (V)

6

7

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

10

____

____

0.50

5.39

Totalt anmäld tid 5 tim. 39 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.