Onsdag den 26 januari 2022

Kammarens talarlista 2022-01-26 00:00:00

Onsdagen den 26 januari 2022

Kl.

09.00

EU-politisk debatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

1

EU-politisk debatt

Debattregler

Statsrådet inleder debatten med att redogöra för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Detta anförande får ta högst 15 minuter. Ledamot från det största oppositionspartiet har rätt till ett anförande på 7 minuter. Övriga har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt.

Därefter följer en andra omgång med anföranden på längst 2 minuter. På det andra anförandet gäller fri replikrätt för debattdeltagarna i partistorleksordning. Duellmetoden tillämpas med replikrätt på högs 1 minut (totalt 4 minuter per duell).
Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Tid för anförande i minuter

Omgång 1 Anförande utan repliker (min)

Omgång 2 Anförande med fri replikrätt (min)

1

Statsrådet Hans Dahlgren (S)

15

2

2

Jessika Roswall (M)

7

2

3

Martin Kinnunen (SD)

5

2

4

Magnus Ek (C)

5

2

5

Ilona Szatmari Waldau (V)

5

2

6

Sofia Damm (KD)

5

2

7

Maria Nilsson (L)

5

2

8

Maria Ferm (MP)

5

2

Beräknad talartid är cirka 3 timmar och 30 minuter

6

Konstitutionsutskottets betänkande KU4

En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

1

Karin Enström (M)

6

2

Mikael Strandman (SD)

4

3

Linda Modig (C)

8

4

Jessica Wetterling (V)

8

5

Tuve Skånberg (KD)

6

6

Hans Ekström (S)

8

7

Tina Acketoft (L)

8

8

Camilla Hansén (MP)

6

____

____

0.54

0.54

7

Konstitutionsutskottets betänkande KU7

Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala

____

____

0.00

0.54

8

Konstitutionsutskottets betänkande KU9

Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land

1

Fredrik Lindahl (SD)

8

2

Per-Arne Håkansson (S)

6

3

Erik Ottoson (M)

6

____

____

0.20

1.14

9

Konstitutionsutskottets betänkande KU33

Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

1

Erik Ottoson (M)

8

2

Lars Andersson (SD)

8

3

Linda Modig (C)

8

4

Mia Sydow Mölleby (V)

6

5

Tuve Skånberg (KD)

6

6

Tina Acketoft (L)

8

7

Anna Sibinska (MP)

8

8

Hans Ekström (S)

4

9

Josef Fransson (SD)

6

10

Laila Naraghi (S)

8

11

Mikael Strandman (SD)

6

____

____

1.16

2.30

10

Utbildningsutskottets betänkande UbU10

Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister

1

Linus Sköld (S)

8

2

Noria Manouchi (M)

7

3

Richard Jomshof (SD)

8

4

Niels Paarup-Petersen (C)

8

5

Daniel Riazat (V)

8

6

Gudrun Brunegård (KD)

6

7

Joar Forssell (L)

8

8

Annika Hirvonen (MP)

8

____

____

1.01

3.31

Totalt anmäld tid 3 tim. 31 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.