Onsdag den 27 april 2022

Kammarens talarlista 2022-04-27 00:00:00

Onsdagen den 27 april 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

27

Finansutskottets betänkande FiU39

Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser

1

Åsa Westlund (S)

8

2

Lorentz Tovatt (MP)

8

3

Edward Riedl (M)

8

4

Charlotte Quensel (SD)

8

5

Martin Ådahl (C)

8

6

Ali Esbati (V)

8

7

Jakob Forssmed (KD)

8

8

Mats Persson (L)

8

____

____

1.04

1.04

28

Justitieutskottets betänkande JuU17

Ett särskilt brott för hedersförtryck

1

Maria Strömkvist (S)

6

2

Louise Meijer (M)

6

3

Tobias Andersson (SD)

6

4

Malin Björk (C)

6

5

Gudrun Nordborg (V)

6

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Juno Blom (L)

6

8

Amineh Kakabaveh (-)

10

____

____

0.52

1.56

29

Justitieutskottets betänkande JuU44

Nya verktyg mot gängkriminaliteten

1

Gustaf Lantz (S)

8

2

Malin Björk (C)

8

3

Linda Westerlund Snecker (V)

6

4

Ellen Juntti (M)

8

5

Tobias Andersson (SD)

8

6

Andreas Carlson (KD)

8

7

Juno Blom (L)

8

____

____

0.54

2.50

30

Trafikutskottets betänkande TU14

Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

1

Mikael Larsson (C)

4

2

Teres Lindberg (S)

4

____

____

0.08

2.58

31

Civilutskottets betänkande CU36

Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

1

Viktor Wärnick (M)

6

2

Leif Nysmed (S)

4

3

Ola Johansson (C)

4

4

Jakob Olofsgård (L)

6

____

____

0.20

3.18

32

Skatteutskottets betänkande SkU17

Skatteförfarande och folkbokföring

1

Anna Vikström (S)

8

2

Helena Bouveng (M)

6

3

David Lång (SD)

6

4

Helena Vilhelmsson (C)

6

5

Hampus Hagman (KD)

6

6

Gulan Avci (L)

6

____

____

0.38

3.56

33

Utrikesutskottets betänkande UU15

Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m.

1

Jamal El-Haj (S)

8

2

Hans Wallmark (M)

8

3

Markus Wiechel (SD)

8

4

Kerstin Lundgren (C)

8

5

Håkan Svenneling (V)

8

6

Gudrun Brunegård (KD)

8

7

Joar Forssell (L)

8

8

Diana Laitinen Carlsson (S)

8

9

Margareta Cederfelt (M)

6

____

____

1.10

5.06

34

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU23

Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet i vissa fall

____

____

0.00

5.06

35

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU20

Migration, asylpolitik och anhöriginvandring

1

Arin Karapet (M)

10

2

Ludvig Aspling (SD)

10

3

Jonny Cato (C)

10

4

Tony Haddou (V)

10

5

Hans Eklind (KD)

10

6

Robert Hannah (L)

10

7

Rasmus Ling (MP)

10

8

Rikard Larsson (S)

10

____

____

1.20

6.26

36

Civilutskottets betänkande CU16

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

1

Roger Hedlund (SD)

6

2

Ola Johansson (C)

6

3

Leif Nysmed (S)

6

____

____

0.18

6.44

37

Civilutskottets betänkande CU17

Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden

1

Roger Hedlund (SD)

8

2

Ola Johansson (C)

6

3

Joakim Järrebring (S)

6

____

____

0.20

7.04

38

Civilutskottets betänkande CU5

Hyresrätt m.m.

1

Emma Hult (MP)

6

2

Ola Möller (S)

8

3

Viktor Wärnick (M)

8

4

Roger Hedlund (SD)

10

5

Ola Johansson (C)

8

6

Momodou Malcolm Jallow (V)

10

7

Larry Söder (KD)

6

8

Jakob Olofsgård (L)

8

____

____

1.04

8.08

39

Civilutskottets betänkande CU6

Familjerätt

1

Emma Hult (MP)

6

2

Elin Lundgren (S)

8

3

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

8

4

Mikael Eskilandersson (SD)

12

5

Martina Johansson (C)

8

6

Larry Söder (KD)

6

7

Juno Blom (L)

8

____

____

0.56

9.04

40

Civilutskottets betänkande CU13

Hushållningen med mark- och vattenområden

1

Joakim Järrebring (S)

6

2

Mikael Eskilandersson (SD)

8

3

Ola Johansson (C)

6

4

Larry Söder (KD)

6

5

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

8

____

____

0.34

9.38

Totalt anmäld tid 9 tim. 38 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.