Onsdag den 27 februari 2019

Kammarens talarlista 2019-02-27 00:00:00

Onsdagen den 27 februari 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

44

Konstitutionsutskottets betänkande KU16

Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

1

Hans Ekström (S)

4

____

____

0.04

0.04

45

Konstitutionsutskottets betänkande KU18

Allmänna helgdagar m.m.

1

Per Söderlund (SD)

4

2

Bengt Eliasson (L)

6

3

Per-Arne Håkansson (S)

4

4

Erik Ottoson (M)

4

____

____

0.18

0.22

46

Konstitutionsutskottets betänkande KU19

Trossamfund och begravningsfrågor

1

Erik Ottoson (M)

4

2

Jessica Wetterling (V)

4

3

Tuve Skånberg (KD)

6

4

Bengt Eliasson (L)

6

5

Per-Arne Håkansson (S)

6

____

____

0.26

0.48

47

Justitieutskottets betänkande JuU8

2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

____

____

0.00

0.48

48

Justitieutskottets betänkande JuU9

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017

____

____

0.00

0.48

49

Näringsutskottets betänkande NU4

Statliga företag

1

Carl-Oskar Bohlin (M)

6

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

4

3

Annika Qarlsson (C)

6

4

Birger Lahti (V)

8

5

Camilla Brodin (KD)

6

6

Arman Teimouri (L)

6

7

Mathias Tegnér (S)

8

8

Lorentz Tovatt (MP)

6

9

Charlotte Quensel (SD)

4

____

____

0.54

1.42

50

Försvarsutskottets betänkande FöU10

Riksrevisionens rapport Nationellt försvar på regional nivå

1

Mikael Oscarsson (KD)

6

2

Allan Widman (L)

6

3

Paula Holmqvist (S)

6

4

Alexandra Anstrell (M)

8

5

Roger Richtoff (SD)

2

6

Lars Thomsson (C)

6

____

____

0.34

2.16

51

Försvarsutskottets betänkande FöU6

Försvarspolitik

1

Pål Jonson (M)

8

2

Roger Richtoff (SD)

8

3

Daniel Bäckström (C)

8

4

Mikael Oscarsson (KD)

8

5

Allan Widman (L)

8

6

Mattias Ottosson (S)

8

7

Hanna Gunnarsson (V)

6

8

Elisabeth Falkhaven (MP)

6

9

Lars Thomsson (C)

4

____

____

1.04

3.20

52

Socialutskottets betänkande SoU7

Apoteks- och läkemedelsfrågor

1

Ulrika Jörgensen (M)

6

2

Clara Aranda (SD)

6

3

Anders W Jonsson (C)

6

4

Pia Steensland (KD)

6

5

Lina Nordquist (L)

6

6

Mikael Dahlqvist (S)

6

7

Karin Rågsjö (V)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.48

4.08

53

Utbildningsutskottets betänkande UbU6

Lärosätenas lokalförsörjning

1

Ilona Szatmari Waldau (V)

5

2

Tomas Kronståhl (S)

5

3

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

5

4

Robert Stenkvist (SD)

4

5

Mats Berglund (MP)

5

____

____

0.24

4.32

54

Trafikutskottets betänkande TU4

It- och postfrågor

1

Anders Hansson (M)

8

2

Jimmy Ståhl (SD)

7

3

Mikael Larsson (C)

8

4

Jessica Thunander (V)

8

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

6

Helena Gellerman (L)

6

7

Denis Begic (S)

8

8

Emma Berginger (MP)

5

____

____

0.58

5.30

55

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU5

Cirkulär ekonomi

1

Betty Malmberg (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

6

3

Magnus Ek (C)

8

4

Elin Segerlind (V)

8

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

6

6

Tina Acketoft (L)

6

7

Marlene Burwick (S)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

0.58

6.28

56

Skatteutskottets betänkande SkU6

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning

____

____

0.00

6.28

Totalt anmäld tid 6 tim. 28 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.