Onsdag den 28 november 2018

Talarlista 2018/19:20181128

Onsdagen den 28 november 2018

Kl.

09.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Arbetsplenum

16.00

Val

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Finansutskottets betänkande FiU14

Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

1

Ida Gabrielsson (V)

8

2

Ingemar Nilsson (S)

6

____

____

0.14

0.14

16

Finansutskottets betänkande FiU18

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

____

____

0.00

0.14

17

Finansutskottets betänkande FiU29

Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande

____

____

0.00

0.14

18

Försvarsutskottets betänkande FöU2

Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner

1

Caroline Nordengrip (SD)

5

2

Lars Thomsson (C)

6

3

Mikael Oscarsson (KD)

5

4

Allan Widman (L)

5

5

Kalle Olsson (S)

5

6

Alexandra Anstrell (M)

6

7

Elisabeth Falkhaven (MP)

6

8

Mikael Larsson (C)

4

____

____

0.42

0.56

19

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU10

Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

1

Carina Ohlsson (S)

6

2

Paula Bieler (SD)

8

3

Christina Höj Larsen (V)

6

4

Maria Ferm (MP)

6

5

Arin Karapet (M)

6

6

Jonny Cato Hansson (C)

6

7

Hans Eklind (KD)

6

8

Fredrik Malm (L)

6

____

____

0.50

1.46

20

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU12

Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning

1

Julia Kronlid (SD)

8

2

Solveig Zander (C)

8

3

Nooshi Dadgostar (V)

8

4

Björn Petersson (S)

6

5

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6

6

Maria Ferm (MP)

6

____

____

0.42

2.28

Totalt anmäld tid 2 tim. 28 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.