Onsdag den 28 september 2016

Talarlista 2016/17:20160928

Onsdagen den 28 september 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

17

Finansutskottets betänkande FiU12

En uppdaterad fondlagstiftning (UCITSV)

____

____

0.00

0.00

18

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU3

Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

1

Niklas Wykman (M)

4

2

Désirée Pethrus (KD)

6

3

Raimo Pärssinen (S)

6

4

Sven-Olof Sällström (SD)

4

5

Marco Venegas (MP)

4

6

Annika Qarlsson (C)

4

7

Ali Esbati (V)

4

8

Fredrik Malm (L)

4

____

____

0.36

0.36

19

Utbildningsutskottets betänkande UbU3

Fler elever i fler skolor

1

Stefan Jakobsson (SD)

8

2

Håkan Bergman (S)

6

3

Erik Bengtzboe (M)

4

4

Elisabet Knutsson (MP)

5

5

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

5

6

Daniel Riazat (V)

5

7

Christina Örnebjär (L)

5

8

Annika Eclund (KD)

5

____

____

0.43

1.19

20

Skatteutskottets betänkande SkU6

Ett svenskt tonnagebeskattningssystem

1

Olle Felten (SD)

6

2

Per Åsling (C)

6

3

Sara Karlsson (S)

6

4

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

4

5

Rasmus Ling (MP)

4

6

Larry Söder (KD)

4

7

Hans Rothenberg (M)

6

____

____

0.36

1.55

21

Skatteutskottets betänkande SkU2

Unionstullkodexen och elektroniskt uppgiftslämnande

____

____

0.00

1.55

22

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU23

Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall

1

Jens Holm (V)

8

2

Lars-Axel Nordell (KD)

8

3

Maria Strömkvist (S)

8

4

Anders Forsberg (SD)

8

5

Stina Bergström (MP)

8

____

____

0.40

2.35

Totalt anmäld tid 2 tim. 35 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.