Onsdag den 29 januari 2020

Talarlista 2019/20:20200129

Onsdagen den 29 januari 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

17

Finansutskottets betänkande FiU31

Några frågor om straff för marknadsmissbruk

____

____

0.00

0.00

18

Skatteutskottets betänkande SkU7

Tullverket

1

Helena Bouveng (M)

6

2

David Lång (SD)

8

3

Marcus Jonsson (KD)

8

4

Joar Forssell (L)

8

5

Patrik Lundqvist (S)

6

6

Helena Vilhelmsson (C)

8

7

Tony Haddou (V)

6

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

0.56

0.56

19

Skatteutskottets betänkande SkU13

Skatt på plastbärkassar

1

Niklas Wykman (M)

8

2

Anne Oskarsson (SD)

6

3

Hillevi Larsson (S)

8

4

Per Åsling (C)

6

5

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

6

6

Marcus Jonsson (KD)

6

7

Joar Forssell (L)

6

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

0.52

1.48

20

Skatteutskottets betänkande SkU17

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

____

____

0.00

1.48

21

Utbildningsutskottets betänkande UbU9

Studiestöd

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

5

2

Gudrun Brunegård (KD)

5

3

Pia Nilsson (S)

8

4

Daniel Riazat (V)

5

5

Mats Berglund (MP)

6

____

____

0.29

2.17

22

Trafikutskottets betänkande TU5

It- och postfrågor

1

Anders Hansson (M)

6

2

Jimmy Ståhl (SD)

8

3

Mikael Larsson (C)

8

4

Jessica Thunander (V)

8

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

6

Helena Gellerman (L)

6

7

Denis Begic (S)

8

8

Emma Berginger (MP)

6

____

____

0.58

3.15

Totalt anmäld tid 3 tim. 15 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.