Onsdag den 29 mars 2017

Kammarens talarlista 2017-03-29 00:00:00

Onsdagen den 29 mars 2017

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Försvarsutskottets betänkande FöU10

 

 

 

Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

 

 

 

1

Allan Widman (L)

6

 

 

2

Mats Green (M)

6

 

 

3

Mikael Jansson (SD)

5

 

 

4

Daniel Bäckström (C)

6

 

 

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

 

 

6

Mikael Oscarsson (KD)

6

 

 

7

Peter Jeppsson (S)

5

 

 

8

Anders Schröder (MP)

5

 

 

9

Roger Richtoff (SD)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.50

0.50

16

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU7

 

 

 

En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

 

 

 

1

Jennie Åfeldt (SD)

5

 

 

2

Christina Höj Larsen (V)

5

 

 

3

Kerstin Nilsson (S)

5

 

 

4

Maria Ferm (MP)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.20

1.10

17

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU13

 

 

 

Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.10

18

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU18

 

 

 

Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

 

 

 

1

Kristina Yngwe (C)

2

 

 

2

Marianne Pettersson (S)

2

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.04

1.14

19

Näringsutskottets betänkande NU15

 

 

 

Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.14

20

Näringsutskottets betänkande NU13

 

 

 

Handelspolitik

 

 

 

1

Hans Rothenberg (M)

8

 

 

2

Johan Nissinen (SD)

8

 

 

3

Helena Lindahl (C)

8

 

 

4

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

5

Said Abdu (L)

8

 

 

6

Penilla Gunther (KD)

8

 

 

7

Anna Wallén (S)

8

 

 

8

Jonas Eriksson (MP)

8

 

 

9

Carl Schlyter (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.12

2.26

21

Näringsutskottets betänkande NU14

 

 

 

Energipolitik

 

 

 

1

Sofia Fölster (M)

8

 

 

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

 

 

3

Rickard Nordin (C)

8

 

 

4

Birger Lahti (V)

8

 

 

5

Maria Weimer (L)

4

 

 

6

Penilla Gunther (KD)

8

 

 

7

Åsa Westlund (S)

8

 

 

8

Lise Nordin (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.00

3.26

22

Konstitutionsutskottets betänkande KU19

 

 

 

Allmänna helgdagar

 

 

 

1

Annicka Engblom (M)

8

 

 

2

Fredrik Eriksson (SD)

6

 

 

3

Allan Widman (L)

6

 

 

4

Sofia Modigh (KD)

6

 

 

5

Veronica Lindholm (S)

4

 

 

6

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.34

4.00

23

Konstitutionsutskottets betänkande KU22

 

 

 

Valfrågor

 

 

 

1

Jonas Millard (SD)

6

 

 

2

Mia Sydow Mölleby (V)

6

 

 

3

Hans Ekström (S)

6

 

 

4

Patrick Reslow (M)

6

 

 

5

Agneta Börjesson (MP)

6

 

 

6

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

 

 

7

Sofia Modigh (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.40

4.40

24

Skatteutskottets betänkande SkU25

 

 

 

Mervärdesskatt

 

 

 

1

Per Åsling (C)

8

 

 

2

Jörgen Warborn (M)

6

 

 

3

Olle Felten (SD)

8

 

 

4

Daniel Sestrajcic (V)

8

 

 

5

Mathias Sundin (L)

8

 

 

6

Larry Söder (KD)

8

 

 

7

Jamal El-Haj (S)

6

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

5.38

25

Skatteutskottets betänkande SkU22

 

 

 

Inkomstskatt

 

 

 

1

Per Åsling (C)

8

 

 

2

Helena Bouveng (M)

8

 

 

3

David Lång (SD)

8

 

 

4

Daniel Sestrajcic (V)

8

 

 

5

Mathias Sundin (L)

8

 

 

6

Larry Söder (KD)

8

 

 

7

Peter Persson (S)

8

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

6.42

 

Totalt anmäld tid 6 tim. 42 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.