Onsdag den 29 september 2021

Kammarens talarlista 2021-09-29 00:00:00

Onsdagen den 29 september 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU7

 

 

 

Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

 

 

 

1

Isak From (S)

8

 

 

2

Jessica Rosencrantz (M)

8

 

 

3

Martin Kinnunen (SD)

8

 

 

4

Rickard Nordin (C)

8

 

 

5

Birger Lahti (V)

8

 

 

6

Camilla Brodin (KD)

8

 

 

7

Jakob Olofsgård (L)

8

 

 

8

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

1.04

10

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU3

 

 

 

Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

 

 

 

1

John Widegren (M)

6

 

 

2

Magnus Oscarsson (KD)

6

 

 

3

Malin Larsson (S)

8

 

 

4

Jakob Olofsgård (L)

6

 

 

5

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.34

1.38

11

Konstitutionsutskottets betänkande KU2

 

 

 

Rättelse i lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.38

12

Skatteutskottets betänkande SkU37

 

 

 

Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

 

 

 

1

Niklas Wykman (M)

8

 

 

2

Eric Westroth (SD)

8

 

 

3

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

4

Sultan Kayhan (S)

8

 

 

5

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

6

Tony Haddou (V)

8

 

 

7

Gulan Avci (L)

8

 

 

8

Margareta Fransson (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

2.42

13

Socialutskottets betänkande SoU2

 

 

 

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

 

 

 

1

Pia Steensland (KD)

6

 

 

2

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

3

Mikael Dahlqvist (S)

6

 

 

4

Ulrika Heindorff (M)

6

 

 

5

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

6

 

 

6

Nicklas Attefjord (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.36

3.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU3

 

 

 

Genomförande av visselblåsardirektivet

 

 

 

1

Ciczie Weidby (V)

6

 

 

2

Malin Danielsson (L)

4

 

 

3

Helén Pettersson (S)

4

 

 

4

Saila Quicklund (M)

4

 

 

5

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

4

 

 

6

Michael Anefur (KD)

4

 

 

7

Leila Ali-Elmi (MP)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.30

3.48

15

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU4

 

 

 

Samhall

 

 

 

1

Marianne Fundahn (S)

8

 

 

2

Leila Ali-Elmi (MP)

6

 

 

3

Saila Quicklund (M)

8

 

 

4

Magnus Persson (SD)

6

 

 

5

Alireza Akhondi (C)

8

 

 

6

Ali Esbati (V)

8

 

 

7

Michael Anefur (KD)

8

 

 

8

Roger Haddad (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

4.46

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 46 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.