Onsdag den 3 april 2019

Talarlista 2018/19:20190403

Onsdagen den 3 april 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

47

Trafikutskottets betänkande TU10

Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

____

____

0.00

0.00

48

Näringsutskottets betänkande NU9

Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

1

Mathias Tegnér (S)

6

2

Charlotte Quensel (SD)

5

3

Birger Lahti (V)

6

4

Carl-Oskar Bohlin (M)

6

5

Helena Lindahl (C)

4

6

Camilla Brodin (KD)

6

7

Arman Teimouri (L)

6

____

____

0.39

0.39

49

Justitieutskottets betänkande JuU12

Processrättsliga frågor

1

Gustaf Lantz (S)

8

2

Louise Meijer (M)

8

3

Henrik Vinge (SD)

8

4

Jonny Cato Hansson (C)

6

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Johan Pehrson (L)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.56

1.35

50

Justitieutskottets betänkande JuU15

Unga lagöverträdare

1

Johan Forssell (M)

6

2

Katja Nyberg (SD)

6

3

Jonny Cato Hansson (C)

6

4

Ingemar Kihlström (KD)

6

5

Johan Pehrson (L)

8

6

Petter Löberg (S)

8

7

Linda Westerlund Snecker (V)

6

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.52

2.27

51

Försvarsutskottets betänkande FöU9

Militära frågor

1

Lars Püss (M)

8

2

Roger Richtoff (SD)

8

3

Daniel Bäckström (C)

8

4

Hanna Gunnarsson (V)

6

5

Mikael Oscarsson (KD)

6

6

Allan Widman (L)

5

7

Marie Axelsson (S)

8

8

Elisabeth Falkhaven (MP)

6

9

Jan R Andersson (M)

6

10

Caroline Nordengrip (SD)

5

____

____

1.06

3.33

52

Utbildningsutskottets betänkande UbU11

Gymnasieskolan

1

Caroline Helmersson Olsson (S)

10

2

Noria Manouchi (M)

8

3

Patrick Reslow (SD)

10

4

Fredrik Christensson (C)

10

5

Daniel Riazat (V)

8

6

Gudrun Brunegård (KD)

6

7

Roger Haddad (L)

8

8

Gustav Fridolin (MP)

10

____

____

1.10

4.43

53

Utbildningsutskottets betänkande UbU12

Vuxenutbildning

1

Noria Manouchi (M)

8

2

Patrick Reslow (SD)

8

3

Ulrika Heie (C)

7

4

Daniel Riazat (V)

6

5

Gudrun Brunegård (KD)

6

6

Roger Haddad (L)

8

7

Tomas Kronståhl (S)

8

8

Gustav Fridolin (MP)

6

____

____

0.57

5.40

54

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande MJU10

Kommissionens meddelande om en EU-ram för hormonstörande ämnen

1

Kristina Yngwe (C)

4

____

____

0.04

5.44

55

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU9

Naturvård och biologisk mångfald

1

Kristina Yngwe (C)

8

2

Magnus Manhammar (S)

8

3

Betty Malmberg (M)

8

4

Runar Filper (SD)

8

5

Jens Holm (V)

8

6

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

7

Tina Acketoft (L)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

9

Staffan Eklöf (SD)

4

10

Rebecka Le Moine (MP)

8

____

____

1.16

7.00

Totalt anmäld tid 7 tim. 0 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.