Onsdag den 3 februari 2021

Kammarens talarlista 2021-02-03 00:00:00

Onsdagen den 3 februari 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

17

Konstitutionsutskottets betänkande KU5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

____

____

0.00

0.00

18

Konstitutionsutskottets betänkande KU11

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

1

Daniel Andersson (S)

6

2

Lars Jilmstad (M)

6

3

Mikael Strandman (SD)

8

4

Linda Modig (C)

8

5

Camilla Hansén (MP)

6

____

____

0.34

0.34

19

Konstitutionsutskottets utlåtande KU14

2020 års rapport om rättsstatsprincipen

1

Daniel Andersson (S)

5

2

Lars Jilmstad (M)

6

3

Per Schöldberg (C)

6

4

Tina Acketoft (L)

6

5

Camilla Hansén (MP)

4

____

____

0.27

1.01

Gemensam debatt FiU40 och FiU42

20

Finansutskottets betänkande FiU40

Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

1

Charlotte Quensel (SD)

10

2

Ulla Andersson (V)

10

3

Jakob Forssmed (KD)

8

4

Åsa Westlund (S)

10

5

Elisabeth Svantesson (M)

8

6

Rickard Nordin (C)

6

7

Mats Persson (L)

6

8

Karolina Skog (MP)

8

____

____

1.06

2.07

21

Finansutskottets betänkande FiU42

Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

____

____

0.00

2.07

22

Justitieutskottets betänkande JuU15

Ökad ordning och säkerhet i frivården

1

Carina Ödebrink (S)

6

2

Helena Vilhelmsson (C)

6

3

Johan Pehrson (L)

6

____

____

0.18

2.25

23

Socialutskottets betänkande SoU7

Stöd till personer med funktionsnedsättning

1

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

6

2

Sofia Nilsson (C)

6

3

Maj Karlsson (V)

6

4

Pia Steensland (KD)

6

5

Bengt Eliasson (L)

6

6

Mikael Dahlqvist (S)

6

7

Ann-Britt Åsebol (M)

6

8

Camilla Hansén (MP)

6

____

____

0.48

3.13

24

Trafikutskottets betänkande TU4

Digitaliserings- och postfrågor

1

Maria Stockhaus (M)

8

2

Jimmy Ståhl (SD)

8

3

Mikael Larsson (C)

8

4

Jessica Thunander (V)

8

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

6

Helena Gellerman (L)

8

7

Denis Begic (S)

8

8

Emma Berginger (MP)

8

____

____

1.04

4.17

25

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU7

Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning

1

Magnus Persson (SD)

5

2

Serkan Köse (S)

8

3

Mats Green (M)

5

4

Martin Ådahl (C)

5

5

Ali Esbati (V)

8

6

Sofia Damm (KD)

5

7

Malin Danielsson (L)

5

____

____

0.41

4.58

Totalt anmäld tid 4 tim. 58 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.