Onsdag den 3 juni 2020 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20200603

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Onsdagen den 3 juni 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Utbildningsutskottets betänkande UbU23

Komvux för stärkt kompetensförsörjning

____

____

0.00

0.00

Utbildningsutskottets betänkande UbU18

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019

____

____

0.00

0.00

Utbildningsutskottets betänkande UbU20

Betyg från och med årskurs 4

____

____

0.00

0.00

Utbildningsutskottets utlåtande UbU26

Vitbok om artificiell intelligens

____

____

0.00

0.00

Justitieutskottets betänkande JuU21

Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

____

____

0.00

0.00

Justitieutskottets betänkande JuU33

Vapenfrågor

____

____

0.00

0.00

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU13

Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

1

Saila Quicklund (M)

8

2

Magnus Persson (SD)

5

3

Alireza Akhondi (C)

8

4

Ali Esbati (V)

10

5

Désirée Pethrus (KD)

6

6

Gulan Avci (L)

8

7

Leila Ali-Elmi (MP)

5

8

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

8

____

____

0.58

0.58

Totalt anmäld tid 0 tim. 58 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.