Onsdag den 3 mars 2021

Kammarens talarlista 2021-03-03 00:00:00

Onsdagen den 3 mars 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

15.00

Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

35

Justitieutskottets betänkande JuU18

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2019

____

____

0.00

0.00

36

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU7

Kompletterande bestämmelser med anledning av den nya EU-förordningen om spritdrycker och EU:s tillträde till Genèveakten

____

____

0.00

0.00

37

Socialutskottets betänkande SoU28

Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen

1

Kristina Nilsson (S)

6

2

Mats Sander (M)

6

3

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

6

4

Sofia Nilsson (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

6

6

Michael Anefur (KD)

6

7

Barbro Westerholm (L)

6

8

Nicklas Attefjord (MP)

6

____

____

0.48

0.48

38

Socialutskottets betänkande SoU21

Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd

1

Lorena Delgado Varas (V)

6

2

Mats Wiking (S)

6

3

Johan Hultberg (M)

6

4

Linda Lindberg (SD)

6

5

Alireza Akhondi (C)

6

6

Michael Anefur (KD)

6

7

Lina Nordquist (L)

6

8

Nicklas Attefjord (MP)

6

____

____

0.48

1.36

39

Utbildningsutskottets betänkande UbU9

Möjlighet till betyg från årskurs 4

1

Kristina Axén Olin (M)

5

2

Patrick Reslow (SD)

6

3

Daniel Riazat (V)

8

4

Gudrun Brunegård (KD)

6

5

Linus Sköld (S)

8

6

Niels Paarup-Petersen (C)

6

7

Roger Haddad (L)

6

8

Annika Hirvonen (MP)

8

____

____

0.53

2.29

40

Finansutskottets betänkande FiU41

Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

1

Åsa Westlund (S)

8

2

Maria Malmer Stenergard (M)

8

3

Julia Kronlid (SD)

8

4

Hans Eklind (KD)

10

5

Mats Berglund (MP)

8

6

Martina Johansson (C)

6

7

Ida Gabrielsson (V)

10

8

Bengt Eliasson (L)

8

____

____

1.06

3.35

41

Socialutskottets betänkande SoU9

Äldrefrågor

1

Ann-Christin Ahlberg (S)

6

2

Mats Sander (M)

6

3

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

6

4

Sofia Nilsson (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

6

6

Michael Anefur (KD)

6

7

Barbro Westerholm (L)

6

8

Nicklas Attefjord (MP)

6

____

____

0.48

4.23

42

Socialutskottets betänkande SoU13

Frågor om psykisk hälsa

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Ulrika Jörgensen (M)

6

3

Clara Aranda (SD)

6

4

Johanna Jönsson (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

6

6

Lina Nordquist (L)

6

7

Ann-Christin Ahlberg (S)

6

8

Nicklas Attefjord (MP)

6

____

____

0.48

5.11

43

Utrikesutskottets betänkande UU6

Strategi för den arktiska regionen

1

Hans Wallmark (M)

8

2

Markus Wiechel (SD)

8

3

Magnus Ek (C)

8

4

Elin Segerlind (V)

8

5

Lars Adaktusson (KD)

8

6

Diana Laitinen Carlsson (S)

8

7

Maria Nilsson (L)

8

8

Camilla Hansén (MP)

8

9

Utrikesminister Ann Linde (S)

12

10

Håkan Svenneling (V)

8

____

____

1.24

6.35

44

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU11

Vattenvård

1

Betty Malmberg (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

6

3

Magnus Ek (C)

8

4

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

5

Nina Lundström (L)

8

6

Markus Selin (S)

8

7

Elin Segerlind (V)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

1.02

7.37

Totalt anmäld tid 7 tim. 37 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.