Onsdag den 31 maj 2017

Kammarens talarlista 2017-05-31 00:00:00

Onsdagen den 31 maj 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU21

Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen

1

Paula Bieler (SD)

5

2

Mathias Tegnér (S)

5

3

Mikael Cederbratt (M)

4

____

____

0.14

0.14

13

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU23

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

1

Tina Ghasemi (M)

6

2

Linus Bylund (SD)

8

3

Wiwi-Anne Johansson (V)

8

4

Larry Söder (KD)

6

5

Fredrik Lundh Sammeli (S)

6

6

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

____

____

0.42

0.56

14

Socialutskottets betänkande SoU22

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

1

Anna-Lena Sörenson (S)

8

2

Per Ramhorn (SD)

8

3

Jan Lindholm (MP)

8

4

Karin Rågsjö (V)

8

5

Emma Henriksson (KD)

8

6

Jenny Petersson (M)

8

7

Anders W Jonsson (C)

8

8

Barbro Westerholm (L)

8

____

____

1.04

2.00

15

Utbildningsutskottets betänkande UbU20

Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd

1

Ida Drougge (M)

8

2

Robert Stenkvist (SD)

4

3

Fredrik Christensson (C)

6

4

Daniel Riazat (V)

5

5

Christer Nylander (L)

6

6

Lena Emilsson (S)

6

7

Elisabet Knutsson (MP)

5

____

____

0.40

2.40

16

Finansutskottets betänkande FiU24

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014–2016

1

Ingela Nylund Watz (S)

6

2

Jörgen Andersson (M)

10

3

Håkan Svenneling (V)

8

____

____

0.24

3.04

17

Justitieutskottets betänkande JuU26

Utökad samverkan mellan domstolar

____

____

0.00

3.04

18

Utrikesutskottets betänkande UU9

Strategisk exportkontroll 2016 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

2

Sofia Damm (KD)

6

3

Krister Örnfjäder (S)

6

4

Göran Pettersson (M)

6

5

Björn Söder (SD)

6

6

Pernilla Stålhammar (MP)

6

7

Kerstin Lundgren (C)

6

8

Allan Widman (L)

6

____

____

0.48

3.52

19

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU22

Övergripande miljöfrågor

1

Sara Karlsson (S)

8

2

Johan Hultberg (M)

8

3

Runar Filper (SD)

8

4

Emma Nohrén (MP)

8

5

Kristina Yngwe (C)

8

6

Jens Holm (V)

8

7

Lars Tysklind (L)

8

8

Lars-Axel Nordell (KD)

8

____

____

1.04

4.56

Totalt anmäld tid 4 tim. 56 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.