Onsdag den 4 december 2019

Talarlista 2019/20:20191204

Onsdagen den 4 december 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Konstitutionsutskottets betänkande KU1

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Karin Enström (M)

8

2

Matheus Enholm (SD)

4

3

Jessica Wetterling (V)

6

4

Tuve Skånberg (KD)

6

5

Hans Ekström (S)

6

6

Linda Ylivainio (C)

6

7

Tina Acketoft (L)

6

8

Camilla Hansén (MP)

4

9

Anders Österberg (S)

7

10

Thomas Hammarberg (S)

5

____

____

0.58

0.58

12

Finansutskottets betänkande FiU19

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

____

____

0.00

0.58

13

Skatteutskottets betänkande SkU1

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Niklas Wykman (M)

8

2

David Lång (SD)

8

3

Tony Haddou (V)

8

4

Hampus Hagman (KD)

8

5

Jörgen Hellman (S)

8

6

Per Åsling (C)

8

7

Joar Forssell (L)

8

8

Rebecka Le Moine (MP)

8

____

____

1.04

2.02

14

Skatteutskottets betänkande SkU11

Anstånd med kupongskatt i vissa fall

1

Fredrik Schulte (M)

6

2

Patrik Lundqvist (S)

6

____

____

0.12

2.14

15

Skatteutskottets betänkande SkU12

Skatt på avfallsförbränning

1

Johnny Skalin (SD)

8

2

Hillevi Larsson (S)

8

3

Boriana Åberg (M)

8

4

Per Åsling (C)

8

5

Tony Haddou (V)

8

6

Hampus Hagman (KD)

8

7

Joar Forssell (L)

8

8

Rebecka Le Moine (MP)

8

____

____

1.04

3.18

16

Skatteutskottets betänkande SkU15

Sänkt skatt på drivmedel

1

Boriana Åberg (M)

8

2

Eric Westroth (SD)

8

3

Hillevi Larsson (S)

8

4

Helena Vilhelmsson (C)

8

5

Elin Segerlind (V)

8

6

Magnus Jacobsson (KD)

12

7

Joar Forssell (L)

8

8

Rebecka Le Moine (MP)

8

____

____

1.08

4.26

17

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU1

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

1

Björn Söder (SD)

6

2

Håkan Svenneling (V)

8

3

Hans Wallmark (M)

7

4

Alexandra Völker (S)

6

5

Daniel Bäckström (C)

6

6

Mikael Oscarsson (KD)

6

7

Joar Forssell (L)

6

8

Janine Alm Ericson (MP)

6

9

Sven-Olof Sällström (SD)

4

10

Alexandra Anstrell (M)

4

____

____

0.59

5.25

18

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU3

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

1

Alexandra Anstrell (M)

8

2

Caroline Nordengrip (SD)

6

3

Mikael Oscarsson (KD)

6

4

Kalle Olsson (S)

6

5

Daniel Bäckström (C)

6

6

Hanna Gunnarsson (V)

6

7

Joar Forssell (L)

6

8

Janine Alm Ericson (MP)

6

9

Björn Söder (SD)

4

____

____

0.54

6.19

19

Utrikesutskottets betänkande UU1

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Hans Wallmark (M)

8

2

Björn Söder (SD)

8

3

Håkan Svenneling (V)

8

4

Lars Adaktusson (KD)

8

5

Kenneth G Forslund (S)

6

6

Kerstin Lundgren (C)

8

7

Joar Forssell (L)

6

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

____

____

1.00

7.19

20

Civilutskottets betänkande CU1

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Carl-Oskar Bohlin (M)

8

2

Roger Hedlund (SD)

8

3

Momodou Malcolm Jallow (V)

8

4

Larry Söder (KD)

8

5

Johan Löfstrand (S)

8

6

Ola Johansson (C)

8

7

Robert Hannah (L)

8

8

Statsrådet Per Bolund (MP)

8

9

Mikael Eskilandersson (SD)

8

10

Jon Thorbjörnson (V)

4

11

Amanda Palmstierna (MP)

8

____

____

1.24

8.43

Totalt anmäld tid 8 tim. 43 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.