Onsdag den 4 mars 2020

Kammarens talarlista 2020-03-04 00:00:00

Onsdagen den 4 mars 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

26

Skatteutskottets betänkande SkU16

Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg

1

David Lång (SD)

6

2

Hillevi Larsson (S)

8

3

Tony Haddou (V)

6

4

Emma Berginger (MP)

8

____

____

0.28

0.28

27

Justitieutskottets betänkande JuU30

Unga lagöverträdare

1

Petter Löberg (S)

8

2

Ellen Juntti (M)

8

3

Katja Nyberg (SD)

8

4

Johan Hedin (C)

6

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Johan Pehrson (L)

6

____

____

0.48

1.16

28

Justitieutskottets betänkande JuU32

Terrorism

1

Joakim Sandell (S)

8

2

Mikael Damsgaard (M)

6

3

Adam Marttinen (SD)

8

4

Helena Vilhelmsson (C)

6

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Johan Pehrson (L)

6

____

____

0.46

2.02

29

Civilutskottets betänkande CU11

Associationsrätt

1

Mikael Eskilandersson (SD)

8

2

Ola Möller (S)

6

____

____

0.14

2.16

30

Kulturutskottets betänkande KrU6

Spelfrågor

1

John Weinerhall (M)

6

2

Jonas Andersson i Linköping (SD)

8

3

Anna Wallentheim (S)

8

4

Per Lodenius (C)

6

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

6

Roland Utbult (KD)

6

7

Bengt Eliasson (L)

6

8

Anna Sibinska (MP)

8

9

Angelika Bengtsson (SD)

6

____

____

1.02

3.18

31

Utbildningsutskottets betänkande UbU13

Gymnasieskolan

1

Lars Püss (M)

8

2

Patrick Reslow (SD)

8

3

Fredrik Christensson (C)

6

4

Daniel Riazat (V)

6

5

Aylin Fazelian (S)

8

6

Gudrun Brunegård (KD)

5

7

Roger Haddad (L)

6

8

Mats Berglund (MP)

6

9

Niels Paarup-Petersen (C)

6

____

____

0.59

4.17

Totalt anmäld tid 4 tim. 17 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.