Onsdag den 6 april 2022

Kammarens talarlista 2022-04-06 00:00:00

Onsdagen den 6 april 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

46

Konstitutionsutskottets betänkande KU12

Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut

____

____

0.00

0.00

47

Konstitutionsutskottets betänkande KU13

Föreningsfrihet och terroristorganisationer

1

Karin Enström (M)

8

2

Fredrik Lindahl (SD)

5

3

Mia Sydow Mölleby (V)

6

4

Tuve Skånberg (KD)

5

5

Sofie Eriksson (S)

8

6

Per Schöldberg (C)

6

____

____

0.38

0.38

48

Konstitutionsutskottets betänkande KU16

Utlandsspioneri

1

Jessica Wetterling (V)

8

2

Nina Lundström (L)

6

3

Alexander Ojanne (S)

8

____

____

0.22

1.00

49

Utbildningsutskottets betänkande UbU22

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram

1

Patrick Reslow (SD)

8

2

Fredrik Malm (L)

6

3

Annika Hirvonen (MP)

8

4

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

5

Josefin Malmqvist (M)

8

6

Fredrik Christensson (C)

6

7

Daniel Riazat (V)

8

8

Christian Carlsson (KD)

6

9

Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

10

____

____

1.08

2.08

50

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU15

Riksrevisionens rapport om neddragningar hos Migrationsverket 2017–2020

1

Arin Karapet (M)

6

2

Ludvig Aspling (SD)

6

3

Ciczie Weidby (V)

6

4

Hans Eklind (KD)

6

5

Rasmus Ling (MP)

6

6

Rikard Larsson (S)

6

7

Jonny Cato (C)

6

____

____

0.42

2.50

51

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU9

Integration

1

Mats Green (M)

8

2

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

3

Alireza Akhondi (C)

8

4

Ciczie Weidby (V)

8

5

Hans Eklind (KD)

6

6

Roger Haddad (L)

6

7

Leila Ali-Elmi (MP)

8

8

Johanna Haraldsson (S)

8

____

____

0.58

3.48

52

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU10

Arbetsmiljö och arbetstid

1

Saila Quicklund (M)

8

2

Magnus Persson (SD)

6

3

Alireza Akhondi (C)

8

4

Ciczie Weidby (V)

8

5

Michael Anefur (KD)

6

6

Malin Danielsson (L)

6

7

Leila Ali-Elmi (MP)

8

8

Johan Andersson (S)

8

____

____

0.58

4.46

53

Socialutskottets betänkande SoU22

Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Dag Larsson (S)

8

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

4

Linda Lindberg (SD)

6

5

Anders W Jonsson (C)

6

6

Karin Rågsjö (V)

8

7

Lina Nordquist (L)

6

8

Margareta Fransson (MP)

8

____

____

0.56

5.42

Totalt anmäld tid 5 tim. 42 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.