Onsdag den 6 december 2017

Kammarens talarlista 2017-12-06 00:00:00

Onsdagen den 6 december 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Justitieutskottets betänkande JuU1

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1

Tomas Tobé (M)

10

2

Helene Petersson i Stockaryd (S)

10

3

Adam Marttinen (SD)

10

4

Mats Pertoft (MP)

8

5

Johan Hedin (C)

8

6

Linda Snecker (V)

10

7

Roger Haddad (L)

8

8

Andreas Carlson (KD)

8

9

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

10

____

____

1.22

1.22

12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU3

Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen

1

Mikael Jansson (SD)

8

2

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

3

Alexandra Völker (S)

8

4

Hans Wallmark (M)

8

5

Anders Schröder (MP)

8

6

Kerstin Lundgren (C)

8

7

Allan Widman (L)

8

8

Mikael Oscarsson (KD)

8

____

____

1.04

2.26

13

Utrikesutskottets betänkande UU2

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1

Sofia Arkelsten (M)

8

2

Julia Kronlid (SD)

8

3

Kerstin Lundgren (C)

8

4

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

5

Birgitta Ohlsson (L)

8

6

Sofia Damm (KD)

8

7

Maria Andersson Willner (S)

8

8

Emma Nohrén (MP)

8

9

Markus Wiechel (SD)

8

10

Anders Österberg (S)

6

____

____

1.18

3.44

14

Näringsutskottets betänkande NU3

Utgiftsområde 21 Energi

1

Sofia Fölster (M)

8

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

3

Rickard Nordin (C)

8

4

Maria Weimer (L)

8

5

Penilla Gunther (KD)

8

6

Patrik Engström (S)

8

7

Lise Nordin (MP)

8

8

Birger Lahti (V)

8

____

____

1.04

4.48

15

Konstitutionsutskottets betänkande KU6

En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige

1

Mia Sydow Mölleby (V)

6

2

Eva-Lena Gustavsson (S)

6

3

Marta Obminska (M)

6

4

Agneta Börjesson (MP)

6

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

6

Tuve Skånberg (KD)

6

____

____

0.36

5.24

Totalt anmäld tid 5 tim. 24 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.