Onsdag den 6 maj 2020

Kammarens talarlista 2020-05-06 00:00:00

Onsdagen den 6 maj 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Gemensam debatt CU13, CU10 och CU16

26

Civilutskottets betänkande CU13

Fastighetsrätt

1

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

6

2

Angelica Lundberg (SD)

3

3

Martina Johansson (C)

6

4

Larry Söder (KD)

6

5

Malin Danielsson (L)

6

6

Emma Hult (MP)

8

7

Johan Löfstrand (S)

6

8

Jon Thorbjörnson (V)

8

____

____

0.49

0.49

27

Civilutskottets betänkande CU10

Bostadspolitik

____

____

0.00

0.49

28

Civilutskottets betänkande CU16

Planering och byggande

____

____

0.00

0.49

29

Civilutskottets betänkande CU17

Familjerätt

1

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

6

2

Ebba Hermansson (SD)

6

3

Martina Johansson (C)

6

4

Jon Thorbjörnson (V)

6

5

Larry Söder (KD)

6

6

Juno Blom (L)

6

7

Emma Hult (MP)

6

8

Elin Lundgren (S)

6

____

____

0.48

1.37

30

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU13

Cirkulär ekonomi

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

6

3

Martina Johansson (C)

8

4

Elin Segerlind (V)

8

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

6

Nina Lundström (L)

8

7

Isak From (S)

8

8

Amanda Palmstierna (MP)

8

9

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

1.10

2.47

31

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU14

Kemikaliepolitik

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

6

3

Kjell-Arne Ottosson (KD)

6

4

Markus Selin (S)

8

5

Helena Vilhelmsson (C)

8

6

Nina Lundström (L)

6

7

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

0.50

3.37

32

Skatteutskottets betänkande SkU20

Inkomstskatt

1

Boriana Åberg (M)

8

2

David Lång (SD)

6

3

Helena Vilhelmsson (C)

6

4

Tony Haddou (V)

6

5

Hampus Hagman (KD)

8

6

Joar Forssell (L)

6

7

Sultan Kayhan (S)

6

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

0.52

4.29

33

Skatteutskottets betänkande SkU22

Punktskatt

1

Boriana Åberg (M)

8

2

David Lång (SD)

6

3

Helena Vilhelmsson (C)

6

4

Tony Haddou (V)

6

5

Hampus Hagman (KD)

8

6

Joar Forssell (L)

6

7

Anna Vikström (S)

6

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

0.52

5.21

Totalt anmäld tid 5 tim. 21 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.