Onsdag den 7 april 2021

Kammarens talarlista 2021-04-07 00:00:00

Onsdagen den 7 april 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

49

Finansutskottets betänkande FiU46

Ändringar i statens budget för 2021 – Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset

1

Åsa Westlund (S)

8

2

Elisabeth Svantesson (M)

8

3

Dennis Dioukarev (SD)

6

4

Emil Källström (C)

8

5

Ulla Andersson (V)

8

6

Jakob Forssmed (KD)

8

7

Joar Forssell (L)

6

8

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.58

0.58

50

Justitieutskottets betänkande JuU17

Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott

1

Petter Löberg (S)

8

2

Ellen Juntti (M)

8

3

Helena Vilhelmsson (C)

6

4

Linda Westerlund Snecker (V)

6

5

Ingemar Kihlström (KD)

6

6

Rasmus Ling (MP)

6

7

Johan Pehrson (L)

6

____

____

0.46

1.44

51

Justitieutskottets betänkande JuU20

Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter

1

Ellen Juntti (M)

8

2

Katja Nyberg (SD)

6

3

Helena Vilhelmsson (C)

4

4

Ingemar Kihlström (KD)

6

5

Johan Pehrson (L)

6

6

Carina Ödebrink (S)

6

7

Linda Westerlund Snecker (V)

6

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.48

2.32

52

Justitieutskottets betänkande JuU43

Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

1

Ellen Juntti (M)

8

2

Katja Nyberg (SD)

6

3

Helena Vilhelmsson (C)

4

4

Linda Westerlund Snecker (V)

6

5

Ingemar Kihlström (KD)

6

6

Carina Ödebrink (S)

8

7

Johan Pehrson (L)

6

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.50

3.22

53

Socialutskottets betänkande SoU20

Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

1

Johan Hultberg (M)

6

2

Christina Östberg (SD)

6

3

Anders W Jonsson (C)

6

4

Karin Rågsjö (V)

6

5

Pia Steensland (KD)

6

6

Barbro Westerholm (L)

6

7

Lena Emilsson (S)

6

8

Nicklas Attefjord (MP)

6

____

____

0.48

4.10

54

Socialutskottets utlåtande SoU35

Grönbok om åldrande – Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

4

2

Ann-Christin Ahlberg (S)

6

3

Ann-Britt Åsebol (M)

6

4

Christina Östberg (SD)

4

5

Anders W Jonsson (C)

6

6

Karin Rågsjö (V)

4

7

Barbro Westerholm (L)

6

8

Nicklas Attefjord (MP)

6

____

____

0.42

4.52

55

Socialutskottets betänkande SoU36

Livmoderhalscancer

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Dag Larsson (S)

6

3

Ulrika Jörgensen (M)

6

4

Clara Aranda (SD)

6

5

Anders W Jonsson (C)

6

6

Karin Rågsjö (V)

6

7

Barbro Westerholm (L)

6

8

Nicklas Attefjord (MP)

6

____

____

0.48

5.40

56

Skatteutskottets betänkande SkU20

Punktskatt

1

Boriana Åberg (M)

8

2

David Lång (SD)

8

3

Helena Vilhelmsson (C)

8

4

Tony Haddou (V)

6

5

Hampus Hagman (KD)

8

6

Patrik Lundqvist (S)

8

7

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

0.52

6.32

57

Skatteutskottets betänkande SkU22

Skatteförfarande och folkbokföring

1

Boriana Åberg (M)

8

2

David Lång (SD)

8

3

Alireza Akhondi (C)

8

4

Tony Haddou (V)

6

5

Hampus Hagman (KD)

6

6

Gulan Avci (L)

8

7

Anna Vikström (S)

8

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

0.58

7.30

58

Utbildningsutskottets betänkande UbU10

Övergripande skolfrågor

1

Kristina Axén Olin (M)

7

2

Patrick Reslow (SD)

8

3

Niels Paarup-Petersen (C)

8

4

Daniel Riazat (V)

8

5

Christian Carlsson (KD)

6

6

Roger Haddad (L)

6

7

Linus Sköld (S)

8

8

Annika Hirvonen (MP)

8

____

____

0.59

8.29

Totalt anmäld tid 8 tim. 29 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.