Onsdag den 7 mars 2018

Talarlista 2017/18:20180307

Onsdagen den 7 mars 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU7

Integration

1

Annelie Karlsson (S)

10

2

Jessika Roswall (M)

10

3

Paula Bieler (SD)

8

4

Maria Ferm (MP)

8

5

Fredrik Christensson (C)

8

6

Christina Höj Larsen (V)

10

7

Robert Hannah (L)

8

8

Erik Slottner (KD)

8

____

____

1.10

1.10

20

Utbildningsutskottets betänkande UbU14

Gymnasieskolan

1

Maria Stockhaus (M)

6

2

Stefan Jakobsson (SD)

8

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

7

4

Daniel Riazat (V)

8

5

Christer Nylander (L)

6

6

Annika Eclund (KD)

6

7

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

____

____

0.49

1.59

21

Utbildningsutskottets betänkande UbU15

Vuxenutbildning

1

Ida Drougge (M)

7

2

Stefan Jakobsson (SD)

7

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

7

4

Daniel Riazat (V)

7

5

Håkan Bergman (S)

8

____

____

0.36

2.35

22

Utbildningsutskottets betänkande UbU12

En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor

1

Betty Malmberg (M)

6

2

Thomas Strand (S)

6

____

____

0.12

2.47

Gemensam debatt MJU9 och MJU10

23

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU9

Naturvård och områdesskydd

1

Monica Haider (S)

8

2

Jesper Skalberg Karlsson (M)

8

3

Runar Filper (SD)

8

4

Stina Bergström (MP)

8

5

Kristina Yngwe (C)

8

6

Jens Holm (V)

8

7

Lars Tysklind (L)

8

8

Lars-Axel Nordell (KD)

8

9

Johan Hultberg (M)

8

____

____

1.12

3.59

24

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU10

Biologisk mångfald

____

____

0.00

3.59

25

Justitieutskottets betänkande JuU18

Unga lagöverträdare

1

Ellen Juntti (M)

8

2

Adam Marttinen (SD)

8

3

Johan Hedin (C)

8

4

Roger Haddad (L)

8

5

Andreas Carlson (KD)

8

6

Sultan Kayhan (S)

8

7

Mats Pertoft (MP)

8

____

____

0.56

4.55

Totalt anmäld tid 4 tim. 55 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.