Onsdag den 7 november 2018

Kammarens talarlista 2018-11-07 00:00:00

Onsdagen den 7 november 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

7

Konstitutionsutskottets betänkande KU6

 

 

 

Riksrevisionens ledningsstruktur

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

8

Finansutskottets betänkande FiU8

 

 

 

Extra ändringsbudget för 2018 – Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018

 

 

 

1

Malin Larsson (S)

6

 

 

2

Maria Malmer Stenergard (M)

6

 

 

3

Staffan Eklöf (SD)

6

 

 

4

Lars Thomsson (C)

6

 

 

5

Ulla Andersson (V)

6

 

 

6

Elisabeth Falkhaven (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.36

0.36

9

Finansutskottets betänkande FiU9

 

 

 

Riksrevisorernas årliga rapport 2018

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.36

10

Justitieutskottets betänkande JuU3

 

 

 

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.36

11

Socialutskottets betänkande SoU4

 

 

 

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

 

 

 

1

Michael Anefur (KD)

6

 

 

2

Mats Wiking (S)

6

 

 

3

Ulrika Heindorff (M)

6

 

 

4

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

 

 

5

Sofia Nilsson (C)

6

 

 

6

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

7

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.42

1.18

12

Kulturutskottets betänkande KrU3

 

 

 

En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället

 

 

 

1

Roland Utbult (KD)

12

 

 

2

Christer Nylander (L)

6

 

 

3

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

8

 

 

4

Lotta Finstorp (M)

6

 

 

5

Jonas Andersson i Linköping (SD)

6

 

 

6

Per Lodenius (C)

6

 

 

7

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

8

Anna Sibinska (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.00

2.18

13

Kulturutskottets betänkande KrU4

 

 

 

Kultur i hela landet

 

 

 

1

Christer Nylander (L)

4

 

 

2

Lawen Redar (S)

6

 

 

3

Vasiliki Tsouplaki (V)

6

 

 

4

Anna Sibinska (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.22

2.40

14

Näringsutskottets betänkande NU5

 

 

 

Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.40

15

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU3

 

 

 

ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.40

 

Totalt anmäld tid 2 tim. 40 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.