Onsdagen den 20 juni 2007

Talarlista 2006/07:20070620

Onsdagen den 20 juni 2007

Kl.

09.00

Votering

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

________________________________________________________

Votering kl. 09.00 SkU19, SkU21, SoU14, SfU12, KUU1, KU20 (tidigare slutdebatterade)

    

    

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

     

    

16

Näringsutskottets betänkande NU16

Försäljning av vissa statligt ägda företag

1

Thomas Östros (s)

10

2

Kent Persson (v)

10

3

Per Bolund (mp)

10

4

Karin Pilsäter (fp)

10

5

Hans Rothenberg (m)

8

6

Kristin Oretorp (c)

8

7

Statsrådet Mats Odell (kd)

10

8

Peter Jeppsson (s)

8

9

Berit Andnor (s)

5

10

Jörgen Hellman (s)

6

11

Anders Karlsson (s)

6

 

 

 

____

____

1.31

1.31

    

    

17

Finansutskottets betänkande FiU19

Årsredovisning för staten

    

    

18

Finansutskottets betänkande FiU20

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

1

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

3

2

Pär Nuder (s)

12

3

Ulla Andersson (v)

12

4

Mikaela Valtersson (mp)

10

5

Stefan Attefall (kd)

12

6

Ulf Sjösten (m)

12

7

Per Åsling (c)

10

8

Christer Nylander (fp)

12

9

Lars Johansson (s)

8

10

Marie Engström (v)

8

11

Helena Leander (mp)

8

12

Lennart Hedquist (m)

8

13

Jörgen Johansson (c)

10

14

Gunnar Andrén (fp)

8

15

Lennart Sacrédeus (kd)

8

16

Annicka Engblom (m)

6

 

 

 

____

____

2.27

3.58

    

    

19

Finansutskottets betänkande FiU21

Tilläggsbudget 1 för 2007

1

Anna Lilliehöök (m)

3

2

Hans Hoff (s)

10

3

Ulla Andersson (v)

8

4

Mikaela Valtersson (mp)

8

5

Christer Nylander (fp)

5

 

 

 

____

____

0.34

4.32

    

    

20

Konstitutionsutskottets betänkande KU22

Indelning i utgiftsområden

1

Berit Andnor (s)

5

2

Marianne Berg (v)

5

3

Mikael Johansson (mp)

5

4

Per Bill (m)

5

 

 

 

____

____

0.20

4.52

    

    

21

Konstitutionsutskottets utlåtande KU23

Utlåtande angående en grönbok om allmänhetens tillgång till EU-dokument

1

Karl Sigfrid (m)

4

2

Stefan Tornberg (c)

4

3

Pernilla Zethraeus (v)

4

 

 

 

____

____

0.12

5.04

    

         

22

Konstitutionsutskottets betänkande KU24

Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m.

          

    

23

Konstitutionsutskottets betänkande KU26

Sekretess för uppgifter i vissa säkerhetskopior

          

24

Konstitutionsutskottets betänkande KU25

Prövning av fråga om tillämpligheten av 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen i visst fall (bet. 2006/07:FöU10)

1

Björn Leivik (m)

3

 

 

 

____

____

0.03

5.07

         

Totalt anmäld tid

5 tim. 7 min.

                                   _____________________________

 

    

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.