Onsdagen den 20 juni 2012

Talarlista 2011/12:20120620

Onsdagen den 20 juni 2012

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering

Avslutning

Interpellationssvar

________________________________________________________

     

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

 

12

Gemensam debatt FiU20 och SkU20

Finansutskottets betänkande FiU20

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

1

Fredrik Olovsson (S)

10

2

Mats Pertoft (MP)

10

3

Erik Almqvist (SD)

12

4

Ulla Andersson (V)

12

5

Anna Kinberg Batra (M)

8

6

Carl B Hamilton (FP)

10

7

Per Åsling (C)

10

8

Anders Sellström (KD)

10

9

Finansminister Anders Borg (M)

12

10

Leif Jakobsson (S)

10

11

Mats Pertoft (MP)

8

12

Jacob Johnson (V)

8

13

Henrik von Sydow (M)

12

14

Martin Andreasson (FP)

8

15

Karin Nilsson (C)

8

16

Lars Gustafsson (KD)

10

 

 

 

____

____

2.38

2.38

    

14

Skatteutskottets betänkande SkU20

Redovisning av skatteutgifter 2012

    

13

Finansutskottets betänkande FiU27

Årsredovisning för staten

 

 

 

____

____

0.00

2.38

    

     

Totalt anmäld tid

2 tim. 38 min.

                                   _____________________________