Tisdag den 13 december 2016

Kammarens talarlista 2016-12-13 00:00:00

Tisdagen den 13 december 2016

Kl.

10.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

24

Utbildningsutskottets betänkande UbU1

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2016. Talartiden begränsas till högst 6 minuter i debatterna om utgiftsområden. Talarordningen bestäms på vanligt sätt. Fri replikrätt ska gälla i såväl utskottsrundan som för eventuellt deltagande statsråd. I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.

1

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

2

Stefan Jakobsson (SD)

6

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

6

4

Christer Nylander (L)

6

5

Annika Eclund (KD)

6

6

Lena Hallengren (S)

6

7

Elisabet Knutsson (MP)

6

8

Daniel Riazat (V)

6

9

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

6

10

Statsrådet Anna Ekström (S)

6

11

Betty Malmberg (M)

6

12

Robert Stenkvist (SD)

4

13

Fredrik Christensson (C)

6

14

Christina Örnebjär (L)

6

15

Larry Söder (KD)

6

16

Thomas Strand (S)

6

17

Linda Snecker (V)

6

____

____

1.40

1.40

25

Utbildningsutskottets betänkande UbU2

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2016. Talartiden begränsas till högst 6 minuter i debatterna om utgiftsområden. Talarordningen bestäms på vanligt sätt. Fri replikrätt ska gälla i såväl utskottsrundan som för eventuellt deltagande statsråd. I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.

1

Erik Bengtzboe (M)

6

2

Stefan Jakobsson (SD)

6

3

Fredrik Christensson (C)

6

4

Christer Nylander (L)

6

5

Annika Eclund (KD)

6

6

Lena Emilsson (S)

6

7

Elisabet Knutsson (MP)

6

8

Daniel Riazat (V)

6

____

____

0.48

2.28

26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU2

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

1

Karin Enström (M)

8

2

Björn Söder (SD)

8

3

Daniel Bäckström (C)

6

4

Stig Henriksson (V)

6

5

Allan Widman (L)

6

6

Sofia Damm (KD)

6

7

Kenneth G Forslund (S)

8

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

9

Kent Härstedt (S)

6

____

____

1.00

3.28

27

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU1

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

1

Mikael Jansson (SD)

6

2

Stig Henriksson (V)

6

3

Kalle Olsson (S)

6

4

Lena Asplund (M)

5

5

Pernilla Stålhammar (MP)

6

6

Daniel Bäckström (C)

6

7

Allan Widman (L)

6

8

Sofia Damm (KD)

6

9

Kenneth G Forslund (S)

6

10

Kent Härstedt (S)

6

11

Maria Andersson Willner (S)

6

____

____

1.05

4.33

28

Skatteutskottets utlåtande SkU16

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas

____

____

0.00

4.33

29

Skatteutskottets utlåtande SkU17

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas

____

____

0.00

4.33

30

Skatteutskottets utlåtande SkU18

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen

____

____

0.00

4.33

31

Skatteutskottets utlåtande SkU19

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer

____

____

0.00

4.33

Totalt anmäld tid 4 tim. 33 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.