Tisdag den 14 mars 2023

Kammarens talarlista 2023-03-14 00:00:00

Tisdagen den 14 mars 2023

Kl.

13.00

 

Särskild debatt

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

Särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner

 

 

 

På begäran av Moderaternas riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner.

 

Debattregler

 

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. 

Moderaterna företräds av justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Debatten består av två omgångar med anföranden från alla talare och ett avslutningsanförande av statsrådet på längst 1 minut.

Statsrådet inleder den första omgången med ett anförande på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för företrädare för ett oppositionsparti och 2 minuter för företrädare för ett regeringsparti.

Statsrådet inleder den andra omgången med ett anförande på längst 3 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 2 minuter för samtliga partiföreträdare. I den andra omgången råder fri replikrätt för dem som deltar i debatten. Replikerna tas i partistorleksordning. I varje replikskifte har deltagare rätt till två repliker om vardera 1 minut. Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

 

Antal anföranden och tider i minuter

 

 

 

 

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.

 

1

Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

4

3

1

 

2

Lena Hallengren (S)

 

3

2

 

 

3

Richard Jomshof (SD)

 

3

2

 

 

4

Gudrun Nordborg (V)

 

3

2

 

 

5

Malin Björk (C)

 

3

2

 

 

6

Torsten Elofsson (KD)

 

2

2

 

 

7

Jan Riise (MP)

 

3

2

 

 

8

Malin Danielsson (L)

 

2

2

 

 

Debatten pågår cirka 2 timmar.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.